23948sdkhjf

Ökad omsättning och förlust för CKB

Coop Kristianstad Blekinge ökade sin omsättning med 55 miljoner kronor eller 6 procent till 976 miljoner kronor under 2019, jämfört med 921 miljoner kronor för året innan.

Antalet butiker ökade under året med två; Stora Coop Flygstaden i Eslöv som öppnade i mars, och Konsumentföreningen Kågeröds butik som fusionerades in i november.

I jämförbara butiker minskade försäljningen, skriver föreningens vd Martin Runquist i sin kommentar till årsredovisningen. Det drivs framförallt av flytten och ometableringen av butiken i Hässleholm.

Det har emellertid blivit bättre under året. Andra halvårets försäljning har varit ett klart steg i rätt riktning där många butiker förbättrat sin trend och ökat med marknaden eller mer, skriver Martin Runquist.

Föreningens rörelseresultat försämrades till -22 miljoner kronor (-14) och resultatet efter finansiella poster till -27 miljoner kronor (+1).

Martin Runquist tillträdde som ny vd för föreningen i maj, och under året har också en ny ekonomichef och it-chef rekryterats.

I mars öppnades föreningens första Stora Coop på det nya handelsområdet Flygstaden i Eslöv. Under året hat också de tidigare Coop Extrabutikerna i Eslöv och Hässleholm fått nya lokaler.

Efter verksamhetsåret har nyfusionerade Coop Kågeröd byggts om nu i vår.

Investeringarna under 2019 uppgår till 35 miljoner kronor.

”Vi har ytterligare ett år med tunga investerings- och uppstartskostnader för ny verksamhet. Försälj- ningsökningen i jämförbara butiker har inte räckt till för att täcka den ökande kostnadsmassan”, skriver föreningen i bokslutsrapporten.

Föreningen planerar för ytterligare två Stora Coopbutiker. Den första, i Härlöv, Kristianstad, börjar byggas nu i år.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078