23948sdkhjf

Här är de samhällsviktiga yrkeskategorierna

Sedan livsmedelskedjan klassades som samhällsviktig har ett arbete pågått för att ringa in vilka specifika yrkeskategorier som ska omfattas och därmed garanteras barnomsorg om förskolor och grundskolor stängs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har efter dialog med branschorganisationerna, arbetat fram en lista som nu är färdig.

Inom livsmedelssektorn har fyra kategorier valts ut inom ramen för föreskriften om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

  • Primärproduktion av livsmedel och foder
  • Berednings- och förädlingsindustri
  • Kontroll av livsmedelsproduktion
  • Produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet.

Livsmedelssektorn och många andra sektorer är i sin tur beroende av transporter. Därför avslutar MSB sin lista med yrkeskategorin som upprätthåller person- och godstrafik med samtliga transportslag (luft, sjö, järnväg och väg) som behövs för att upprätthålla övrig samhällsviktig verksamhet.

Resten av MSB:s lista över samhällsviktiga yrkeskategorier finns här.

Artikeln är en del av vårt tema Coronaviruset.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078