23948sdkhjf

Lärdomar av pandemin ska ge mer robust livsmedelsförsörjning

Prioriteringar av transporter, säkrande av insatsvaror för dricksvatten och stärkande möjligheter att kunna upprätta lägesbilder är några av de förslag som Livsmedelsverket och Jordbruksverket pekar ut i en rapport till regeringen om de lärdomar som myndigheterna tillgodogjort sig under corona-pandemin.

I rapporten som beställdes i september förra året föreslås det inga radikala ändringar utan är mer ett komplement till den rapport som lämnades i mars 2020. Myndigheterna menar att totalförsvaringsplaneringen måste ta hänsyn till erfarenheterna från pandemin, men också ha ett brett angreppssätt och ta hänsyn till alla typer av hot. 

Några av de områden som pekas som svagheter som behöver åtgärdas  ut är bland annat skyddsutrustning för personal inom livsmedelssektorn och transport samt vissa importvaror vars införande försvåras då gränserna stängs.

Några av de konkreta åtgärder som föreslås är att en myndighet ska utses som ansvarig för samordning och prioritering av transporter. Regeringen föreslås även  ge Livsmedelverket i uppdrag att utreda möjligheten att ta fram en prioritering mellan verksamheter inom vatten- och avloppsrening i händelse av brist.

– Det civila försvaret ska återuppbyggas. En trygg livsmedelsförsörjning är en viktig del i arbetet med att stärka Sveriges beredskap vid händelse av säkerhetspolitiska kriser och höjd beredskap, och för att stå bättre rustat även vid fredstida kriser, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) i en kommentar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.156