23948sdkhjf

Ökad försäljning för Arla – tuff fortsättning väntar

Arlas intäkter under första halvåret 2021 ökade något med 1,2 procent till 5 441 miljarder euro jämfört med 5 377 miljarder, under första halvåret 2020.

Intäktsökningen drevs främst av den stora volymökningen på 5,6 procent inom varumärkesförsäljningen inom samtliga mejerikategorier, främst dagligvaruhandeln.

Det första halvåret har präglats av ökande produktionskostnader på bränsle, energi och foder. Just foderpriset har i genomsnitt ökat med 13 procent per ko under 2021. Det här förväntas fortsätta även under resten av året vilket hotar lönsamheten.

– Vi har fortsatt en stark ekonomisk ställning, trots den långvariga osäkerheten och de globala operativa svårigheterna på grund av covid-19. Under första halvåret 2021 har vi fortsatt att bedriva vår verksamhet effektivt i alla våra kommersiella segment. Men det höga inflationstrycket kommer att bli en utmaning under andra halvåret, säger Arlas koncernfinansdirektör Torben Dahl Nyholm i en kommentar.

Arlaintjäningen, som mäter det värde som Arla skapar per kilo levererad mjölk från ägarna, låg på 38,6 eurocent jämfört med 37,0 eurocent första halvåret 2020.

Försäljningen för Arlas verksamhet i Sverige var i stort sett platt under första halvåret 2021 på 7,048 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 0,1. Samtidigt har Arlas egna varumärken växt med 1,4 procent i marknadsandelar i samtliga försäljningskanaler.

– Foodservicekunderna har på grund av effekterna från pandemin fortsatt ha en lägre efterfrågan än normalt men denna försäljning har kompenserats fullt ut i detaljhandeln. Parallellt har insatskostnaderna, både på gårdar och i hela leveranskedjan ökat. Vi är glada över att marknadsandelarna ökat för vår portfölj med egna varumärken, säger Kai Gyllstrom, chef för Arla Sverige i en kommentar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078