23948sdkhjf

Itab tror på fortsatt expansion

Dagligvaruhandel och Bygg- och Heminredning stod för den största tillväxten för Itab i det fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med 17 procent i det fjärde kvartalet samt för helåret och vd Andréas Elgaard tror på fortsatt expansion.

"Under 2022 kommer vi se en fortsatt expansion såväl organiskt som genom förvärv med tydligt fokus på Europa och genom att följa våra strategiska kunders expansion globalt", skriver vd:n i rapporten.

Bolaget har som många andra påverkats av stigande kostnader för råmaterial som påverkade resultatet negativt under årets inledande kvartal, men under avslutningen av 2021 skriver Andréas Elgaard att vidtagna åtgärder har haft en stabiliserande effekt.

"Vi har under de gångna kvartalen kontinuerligt justerat våra priser samt vidtagit andra kostnadsbesparande åtgärder för att balansera för negativa resultateffekter i verksamheten", skriver han.

Bolaget har sagt att nya mål kommer att presenteras i samband med bokslutet, men skriver i rapporten att dessa kommer att meddelas i ett separat pressmeddelande.

Genomsnittlig ökning av nettoomsättningen om 4-8 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske genom hållbar organisk tillväxt och strategiska förvärv.

Ebit-marginalen (rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning) ska i genomsnitt uppgå till 7-9 procent över en konjunkturcykel.

Genomsnittlig andel cash conversion ska över en konjunkturcykel uppgå till minst 80 procent.

Utdelningspolicy: Som tidigare ska aktieutdelningen över en längre period följa resultatet och motsvara minst 30 procent av bolagets resultat efter skatt. Utdelning ska dock anpassas efter bolagets investeringsbehov och eventuella aktieåterköpsprogram.

"Itab är väl positionerat för nästa steg i genomförandet av vår strategi där vi de kommande åren avser etablera Itab som detaljhandelns ledande lösningsleverantör … De senaste två åren har vi genomfört ett antal viktiga aktiviteter i omvandlingen av Itab och är nu redo att ta nästa steg med tydliga finansiella mål som sätter fokus på hållbar tillväxt och ökad lönsamhet", kommenterar vd Andréas Elgaard.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.078