23948sdkhjf

Resultatet föll för Icagruppen

Icagruppens resultat föll under det fjärde kvartalet och omsättningen ökade endast med 0,8 procent.

Butiksförsäljningen ökade mindre än både marknaden och konkurrenten Axfood, och e-handeln sjönk mer än Dagligvaruindex, DVI.

 Icagruppens omsättning ökade till 32 860 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, en ökning med 0,8 procent jämfört med 32 593 miljoner kronor samma period förra året.

Det justerade rörelseresultatet sjönk med 5,3 procent till 1 298 miljoner kronor (1 371)

För helåret 2021 ökade nettoomsättningen med 1,3 procent till 127 957 miljoner kronor (126 283) medan det justerade rörelseresultatet sjönk med 0,1 procent till 5 826 miljoner kronor (5 831).

Icabutikernas försäljning i fjärde kvartalet minskade med 0,3 procent jämfört med fjolårets pandemidrivna siffror. Försäljningen drevs av ökade kundbesök medan snittköpen var lägre vilket i sin tur berodde på den minskade onlineförsäljningen.

Butiker i storstadsområden och med hög onlineandel hade extra svårt att möta de höga jämförelsetalen från i fjol, skriver företaget i bokslutsrapporten.

Marknadstillväxten i kvartalet var enligt DVI-index +0,5 procent, vilket innebar att tillväxten för ICA-butikerna var lägre än för marknaden som helhet.

Under fjärde kvartalet öppnades tre butiker och två stängdes. Under 2022 planeras totalt 12-15 nyetableringar.

E-handelsförsäljningen under det fjärde kvartalet sjönk till 1 289 miljoner kronor (1 663), vilket innebar att e-handelsandelen av butiksförsäljningen sjönk till 3,8 procent (4,9). För helåret ökade dock e-handelsförsäljningen till 6 070 miljoner kronor (4 975) och e-handelsandelen till 4,6 procent mot 3,8 procent för 2020,

”I Ica Sverige har mycket fokus under året legat på att fullfölja de stora projekt inom e-handeln som har pågått i flera år. I december kunde så de första leveranserna enligt plan ske från vårt nya automatiserade e-handelslager i Stockholm. Nu ska volymerna ökas och flytten från vårt befintliga lager slutföras. Mycket arbete återstår men resan mot en storskalig och effektiv e-handel har definitivt inletts. Andra viktiga områden att fokusera på är prisvärde, där våra egna märkesvaror blir ett viktigt verktyg, fortsatt effektivisering i hela värdekedjan samt inte minst stöd till Icabutikerna där det finns ett brett program för att stödja dem i deras effektiviseringsarbete och med syftet att stärka vår gemensamma konkurrenskraft ytterligare”, skriver koncern-vd:n Per Strömberg i bokslutsrapporten.

Han kommenterar helåret så här:

” Vi kan nu summera helåret 2021 - ett år som präglats av fortsatt volatila marknader men där vi kan visa god utveckling i våra verksamheter. Viktiga steg har tagits i våra framtidsprojekt och givet förutsättningarna har försäljnings- och resultatutvecklingen varit god i koncernens olika delar. Vi lyckas också bibehålla rörelsemarginalen på samma höga nivå som 2020.”

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.093