23948sdkhjf

Lidlchefer: Vi måste alla ta ansvar för den biologiska mångfalden

Gabriella Goldman och Caroline Kjerstadius skriver i en debattartikel om den obereonde standard som Lidl inititerat och uppmanar övriga aktörer att visa att de vill vara med och bromsa den oroande utvecklingen.

Den biologiska mångfalden hotas idag av människans framfart. Antalet växt- och djurarter minskar i en oroande takt. Ökad kemikalieanvändning som en följd av ensidig odling är en av orsakerna. Avskogning en annan. Effekten är att många växt- och djurarters existens hotas och därmed det biologiska kretsloppet.

Bina har länge stått i fokus för hotet mot den biologiska mångfalden. Under de senaste åren har larmrapporterna om bidöd duggat tätt. Men det är inte bara bina som hotas när den biologiska mångfalden minskar. Enligt Living Planet Index 2020 ser vi nu en minskning av ryggradsdjur med nästan 70 procent.

Om den biologiska mångfalden fortsätter minska i samma takt eller accelereras ytterligare så hotas mänsklighetens möjligheter till överlevnad. Vi kommer få brist på rent vatten och mat som en följd. Utbredd svält kommer drabba stora grupper. Delar av vår planet kommer att utarmas och bli obeboeliga.

Vi har alla ett ansvar för att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden. Vi som livsmedelsleverantörer har ett speciellt ansvar eftersom livsmedelsproduktionen har haft en stor påverkan. Vi har också en möjlighet att ställa krav och påverka så att den utveckling som pågått de senaste åren stoppas. Istället för att undvika vissa produkter eller leverantörer kan vi påverka och bidra till en verklig omställning som skyddar artrikedomen.

Vi, som livsmedelsleverantörer, kan och bör göra mer. Vi kan och måste påverka leverantörer och producenterna så att de tar frågan om biologisk mångfald på största allvar. Genom att ställa krav på våra leverantörer så kan vi säkerställa att de produkter vi säljer inte bidrar med exempelvis en ökad avskogning. På så sätt skapar vi förutsättningar för en bibehållen biologisk mångfald. När vi ställer krav på en minskad användning av pesticider så har det också en positiv effekt på djur- och växtartrikedomen.

Nu finns världens första jordbruksstandard med fokus på biologisk mångfald. GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance Standard (IFA) omfattar all form av jordbruksproduktion. Den nya tilläggsmodulen till certifieringen GLOBALG.A.P. gör det möjligt att systematiskt och i stor skala arbeta för att bevara den biologiska mångfalden samt gör det möjligt för hela livsmedelssektorn att ställa krav på bättre jordbruksmetoder.

Vi på Lidl har initierat utvecklingen av denna oberoende standard. Vi är också ett av de första företag som arbetar med denna standard men fler måste ansluta sig så att vi får en verklig effekt och stoppar upp växt- och djurrikedomens tillbakagång. Med certifieringen kontrollerar vi kontinuerligt att livsmedlen produceras enligt de tuffa kraven av oberoende aktörer, vilket ökar såväl företagens som konsumenternas tillit.

Det är bara tillsammans som vi kan skapa förändring. Genom att initiera och utveckla en gemensam, oberoende standard som alla kan ansluta sig till så kommer effekten av de enskilda insatserna bli större. Vi kan tillsammans bromsa den oroande utvecklingen, säkerställa en biologisk mångfald och långsiktigt trygga tillgången till rent vatten och livsmedel till jordens växande befolkning.

Nu är det upp till branschens övriga aktörer att visa att de vill vara med och stoppa minskningen av den biologiska mångfalden. Vi på Lidl hoppas att vi kan inspirera och visa vägen, så att fler väljer rätt.

Gabriella Goldman, varumärkes-, CSR- och kommunikationsdirektör, Lidl Sverige
Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef, Lidl Sverige

Artikeln är en del av vårt tema Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063