23948sdkhjf

Ica tappade både i butik och online

Apoteket och banken drev Icagruppens utveckling.

Icabutikernas försäljning ökade med 4,4 procent under det andra kvartalet. Det är sämre än marknaden, som enligt dagens Dagligvaruindex ökade med 5,4 procent.

Räknar man med matprisinflationen, som uppgick till 8,9 procent under kvartalet, tappade både Ica och marknaden som helhet volym under kvartalet.

Icas e-handel minskade med 33 procent under kvartalet, vilket också var sämre än marknadsutvecklingen, där DVI redovisar en minskning med 28 procent.

”Icas butiksförsäljning var något svagare än marknadens och årets utveckling är framförallt kopplad till att vi relativt sett öppnar färre butiker än våra konkurrenter samt att Ica missgynnas av den starkt ökande gränshandeln som nu återkommit efter pandemin. Onlineförsäljningen fortsatte att minska, men när det gäller online ska man komma ihåg att vi med nuvarande försäljning ligger dubbelt upp jämfört med nivåerna före pandemin. Vår bedömning kvarstår – e-handeln kommer långsiktigt att vara en viktig del av matmarknaden”, skriver koncern-vd:n Per Strömberg i bokslutskommentaren till dagens kvartalsrapport.

Enligt rapporten ökade koncernens nettoomsättning med 6,7 procent till 35 478 miljoner kronor (32 401) under kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade med 5,9 procent 1 531 miljoner kronor (1 446). Då är reavinster från fastighetsförsäljningar borträknade från ebitda-resultatet.

Det är främst Apotek Hjärtat och Icabanken som driver det förbättrade rörelseresultatet.

Ica Sveriges omsättning ökade lika mycket som koncernen som helhet, 6,7 procent. Där ligger det justerade rörelseresultatet stilla, eller backade marginellt med -0,4 procent.

– Vi befinner oss i ett utmanande läge som inte ser ut att lätta under den närmaste tiden. Snarare har vi ännu inte sett de fulla effekterna av fortsatt pressade värdekedjor, räntehöjningar och en stigande inflation. Många märker redan av en tuffare vardag och ingen kommer att förbli oberörd framöver. För Icagruppens del utmanas vi under kvartalet av höjda kostnader och minskade volymer i vår dagligvaruverksamhet. Trots det lyckas vi som bolagsgrupp att växa både omsättning och resultat vilket visar styrkan i att vara just en grupp.

Kostnadsutvecklingen påverkar hela vår verksamhet, våra leverantörer samt våra kunder. I detta utmanande läge vill vi ta ett dubbelt samhällsansvar; vi kraftsamlar för den svenska livsmedelsproduktionen samtidigt som vi jobbar hårt för att kunderna ska få bästa prisvärde trots den ökade inflationen, kommenterar Per Strömberg.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.125