23948sdkhjf

Axfood utklassade marknaden – höjer utdelningen

Axfood presenterar rekordsiffror i dagens delårsrapport som också är bokslut för 2022.

Axfoods detaljhandelsomsättning ökade med hela 17,9 procent under det fjärde kvartalet. Att jämföra med Dagligvaruindex ökning på 7,6 för samma period.

Då får man komma ihåg att livsmedelspriserna ökade med drygt 12 procent under perioden.

Marknaden var heller inte nöjd med Axfoods vinst som låg under analytikernas samlade förväntningar.

Koncern-vd:n Klas Balkow lyfter fram Willys framgångar i den rådande turbulensen:

– Jag är stolt över sättet på vilket vi har navigerat i denna marknad, med stort engagemang och med siktet inställt på att säkerställa hög tillgänglighet av prisvärd, bra och hållbar mat. Sammantaget gör detta att Axfoods detaljhandelsomsättning under fjärde kvartalet ökar med hela 18 procent jämfört med totala dagligvarumarknadens försäljningstillväxt om knappt 8 procent. Lågpriskonceptet Willys redovisar en rekordhög tillväxttakt om 23 procent under fjärde kvartalet och växer därmed tre gånger mer än marknaden, säger han i ett pressmeddelande.

Axfoods nettoomsättning ökade med 15,7 procent till 19 740 miljoner kronor (17 062) under det fjärde kvartalet.

Det justerade rörelseresultatet ökade till 734 miljoner kronor (653), en ökning med 12,3 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

För helåret ökade omsättningen med 26,9 procent till 73 474 miljoner kronor (57 891). Det justerade rörelseresultatet ökade till 3 229 miljoner kronor (2 690), en ökning med 20,1 procent. Den justerade rörelsemarginalen uppgick till 4,4 procent (4,6).

Axfood fortsätter sin snabba expansion, särskilt när det gäller Willysbutiker, och planerar att öppna 10-15 nya butiker under 2023.

Investeringarna beräknas ligga 18-19 miljarder kronor under året.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs från 7:75 kronor till 8:15 kronor per aktie.

Klas Balkow i rapportkommentaren:

– Vår kraftiga försäljningstillväxt gjorde att rörelseresultatet exkluderat jämförelsestörande poster ökade under fjärde kvartalet. Tillväxten har kompenserat för de kostnadsökningar vi haft, främst fortsatta prishöjningar från våra leverantörer som ännu inte fullt ut reflekterats i priset mot konsument. En ökad andel försäljning av kampanjvaror, samt ökade kostnader för bland annat drivmedel och el, har också påverkat vår marginal.

Bokslut 2022 Axfood
2022 2021
Omsättning, mkr 73 474 57 891
Rörelseresultat, mkr 3 101 2 704
Rörelsemarginal, % 4,2 4,7
Resultat, mkr 2 370 2 094
Utdelning/aktie, kr 8,15 7,75
Q4 2022 Q4 2021
Omsättning, mkr 19 740 17 062
Rörelseresultat, mkr 502 739
Rörelsemarginal, % 2,5 4,3

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078