Safe Control Boiler Service - experter på inspektion av sodapannor

Erbjuds
Förfallodatum
den 12 oktober 2018

Safe Control Boiler Service, systerföretag till Safe Control Materialteknik, är specialiserat på att undersöka och förebygga skador i sodapannor/sodahus som finns inom sulfatmassaindustrin.

För att förhindra oplanerade och dyrbara driftstopp i sodapannorna genomförs under en vecka per år tekniska revisioner/översyner av dessa pannor. Dessa översyner utgör den större delen av verksamheten hos Boiler Service.

Det är kilometervis med tuber i en sodapanna. De är kylda av vatten eller ånga och för att detta skall fungera på ett tillfredsställande sätt, är det viktigt att kontrollera att beläggningarna hålls inom strama gränser.

Under de årliga översynerna av sodahusen tas prover av panntuber ut för en statuskontroll. Dessa prover analyseras i laboratoriet med avseende på korrosion och korrosionsprodukter. Mikrostrukturen på panntuberna undersöks, den kemiska sammansättningen av beläggningen analyseras, samt beläggningens tjocklek bestäms genom så kallad DWD (Deposit Weight Density). Även sodasmältor och askor analyseras.

-      Safe Control Boiler Service och Safe Control Materialteknik erbjuder en unik kompetens i och med att vi undersöker materialprover från både det metallografiska och panntekniska perspektivet samtidigt, säger Lars Andersson, ansvarig Metallografi Safe Control Materialteknik.

 >> Analys av beläggningar

>> Safe Control Boiler Service

Fotot visar inspektion inne i en sodapanna.
Leverantör
Safe Control Materialteknik i Göteborg AB
Tillgängligheten 1
417 01 Göteborg
Sverige

Catarina Wernlund
Telefon: +46 31656493
Fax: +46 031-65 64 80


Se hemsidan
Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.155