23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Listeriaspridning i ost-, kött- eller fiskproduktion

Erbjuds
Förfallodatum
den 26 november 2022

När vanlig desinfektion av kyl-/frystunnlar och kylindunstare INTE räcker till för att motverka listeria

Listeria finns överallt och finns i både animaliska och vegetabiliska råvaror och kan därför förekomma även i livsmedelsföretagens produktionsmiljö. När

listeria

väl har etablerat sig i ett livsmedelsföretag kan det vara mycket svårt att bli av med den igen, och därför kämpar många fisk-, kött- och ostproducenter för att eliminera listeria.

 Hos FHS Scandinavia har vi lång erfarenhet av att förebygga att listeria skapar problem för livsmedelssäkerheten. Vi rekommenderar tre viktiga barriärer för att optimera hygienen och ju fler av de tre barriärerna du implementerar, desto lägre är riskerna för listeria. Man kan emellertid aldrig helt undgå listeria oavsett hur många barriärer man sätter upp.

 I denna artikel fokuserar vi på listeriaförekomster som uppstår speciellt i miljöer där det finns kyl/frystunnlar och kylindunstare.

 Utmaningarna uppstår när rengöring och desinfektion inte kommer tillräckligt in i ojämnheter, korrosion och skarvar i produktionsutrustningen, vilket resulterar i att biofilm med listeria och annan mikrobiologi överlever huvudrengöringen.

 Eftersom listeria är motståndskraftigt mot bl.a. kyla, kan listeria i restbeläggning och biofilm spridas direkt efter rengöringen då hela kyl/frystunneln har tinats, rengjorts och desinficerats med kemikalier. Luften i kylindunstarna sprider då listeria i rummet och därmed ökar risken för kontaminering av ytor och produkter.

 

TRE barriärer som ökar säkerheten: 

 1.  För att lösa listeriaproblem i kyltunnlar och kylindunstare rekommenderar vi att man i första hand dekontaminerar

  luften

  . Med Airgenic joniseringsrör i den befintliga ventilationen kan företaget säkerställa att luften blir ”rensaren” och inte ”bäraren” av listeria. Joniseringsprocessen dödar snabbt och effektivt alla bakterie- eller svampkolonier som försöker föröka sig, oavsett var i rummet de befinner sig. Det enda villkoret för att desinfektionen ska kunna ske är att den dekontaminerade luften finns i rummet. Luften hittar själv ojämnheter, korrosion och fogar i produktionsutrustningen där det annars är svårt att rengöra och desinficera. Risken att sprida listeria genom luften minskar med upp till 99,5 %. (Källa: Matforsk test av Airgenic jonisering – se bifogad)                                                                                                                                     
 2. Nästa barriär för att skydda mot listeria är att installera UVC-ljus i kylindunstare, på transportband samt på andra kritiska ytor som kommer i direkt kontakt med produkten.

  UVC

  eliminerar även listeria i biofilm. Vår partner inom UVC-rör, Swiss SterilAir, har utvecklat ett UVC-system som är framtaget speciellt för transportband som ska fungera under extra utmanande förhållanden

  (T2018 – se test i tidigare nyhetsbrev

  ). Denna åtgärd säkerställer att transportbandet desinficeras kontinuerligt medan produktionen pågår, och inte bara vid produktionsstopp och huvudrengöring. På så sätt uppnår företaget en produktion där risken för kontaminering inte ökar proportionellt med tiden utan ligger på en låg nivå under hela produktionen (se den blå kurvan i grafiken nedan).                                                                                                                                  
 3. Vi rekommenderar även att man använder antibakteriella mattor/golv i övergångar mellan rena och orena zoner som en 3:e barriär mot listeriaspridning i produktionen och därmed ytterligare ökad livsmedelssäkerhet.

FEM fördelar med FHS listeria-lösningar – på kort och lång sikt.
 

 1. Risken för listeriaspridning genom luften minskas med upp till 99,5 %. Detta gäller även långsiktigt, förutsatt att service iakttas, eftersom listeriabakterien inte utvecklar resistens mot jonisering och UVC-ljus.
 2. UVC-ljus dödar listeria och andra bakterier i biofilm.
 3. Företaget sparar tid som man tidigare var tvungen att använda på extra huvudrengöringar och desinfektioner. Joniserad luft och UVC-ljus dekontaminerar utrustning och luft medan produktionen pågår – utan extra stopp (följer den blå kurvan=>).
 4. Med färre extra stopp för huvudrengöring och desinfektion sparar företaget pengar och miljöpåverkan genom lägre förbrukning av vatten, kemikalier, energi och mindre utsläpp av förorenat avloppsvatten.
 5. Medarbetarna får bättre arbetsmiljö när företaget undviker extra kemikalier och jonisering säkerställer bättre inomhusklimat.
   
  Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor eller listeriaförekomst.  Leverantör
FHS Scandinavia ApS

FHS Scandinavia ApS
Strandgade 18
5683 Haarby
Danmark

Bjørn Parelius
Telefon: +45 27626173

Se fler tjänster
Se hela profilen
Kontakta leverantör

Sänd till en kollega

0.219