23948sdkhjf

Hotet mot livsmedelsföretagen – emv leder till ohållbart låg lönsamhet

Lågpristrenden håller i sig och rekordlåg lönsamhet hotar, enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev.

Emv, som fortsätter att växa, är det som påverkar livsmedelsproduktionen mest just nu. Det leder till en ohållbart låg lönsamheten, menar Livsmedelsföretagen i konjunkturebrevet för sista kvartalet 2023.

Enligt den senaste mätningen uppger 87 procent av producenterna att konkurrensen från dagligvaruhandelns emv-utbud hårdnade eller kraftigt hårdnade under 2023. Det är nästan nio av tio företagare. Hela 75 procent av de emv-producerande företagen menar att de hade en lägre lönsamhet på sina emv-leveranser.

Under 2023 fortsätter svensk livsmedelsindustri att tappa i lönsamhet, för sjätte kvartalet i rad.

– Den iskalla motvinden för svensk livsmedelsproduktion håller i sig. Jag vill gärna vara optimistisk och säga att det vänder snart, men tyvärr så är det många makrotrender som går åt fel håll. Vi är i en lågkonjunktur, den geopolitiska osäkerheten ökar, viktiga handelsleder hotas och effekterna av klimatförändringarna blir alltmer påtagliga, kommenterar Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Endast 11 procent av medlemsföretagen uppvisade kostnadsökningstäckning. Det är upp från en andel om 6 procent, jämfört med tredje kvartalet. 

De få ljusglimtarna som rapporten visar är de prognoser som företagen lämnar för första kvartalet i år. 

”Blir de uppfyllda kan fjolårets (låga) produktionsvolymer åtminstone bibehållas. Det skulle i bästa fall kunna vara början på en återhämtning för svensk livsmedelsproduktion”, skriver Livsmedelsföretagen. 

Branschen förväntar att kostnadsökningstakten ska fortsätta att avta, men kronans utveckling kommer har en stor påverkan på utvecklingen.

Totalt redovisade svenska livsmedelsproducenter en omsättning om drygt 220 miljarder under 2022 (exklusive snus- och sprittillverkning samt Oatly) med en samlad rörelsevinst på knappt 5,8 miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 2,6 procent.

”Som jämförelse kan rörelsevinsten på 5,8 miljarder kronor ställas mot dagligvaruledets (partihandel och butiker) rörelsevinst på drygt 20 miljarder kronor under samma år”, står det.

– Skulle vår kvartalsdata för 2023 visa en lika stor samstämmighet med de eftersläpande aggregerade årsredovisningarna för 2023, så rör sig producenternas genomsnittliga rörelsemarginal i riktning mot två procent. Det är en katastrofalt låg siffra för en industri som även i goda tider är en utpräglad lågmarginalbransch, säger Carl Eckerdal.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078