23948sdkhjf

Nu ska samhällsviktiga yrkeskategorier specificeras

I helgen blev det klart att tolv samhällssektorer klassas som samhällsviktiga, däribland hela livsmedelskedjan. Nästa steg är att ringa in vilka yrkeskategorier som ska omfattas och därmed garanteras barnomsorg om förskolor och grundskolor stängs. 

Läs också: Dagligvaruhandeln avslutar sommaren på topp

Det arbetet pågår nu hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i dialog med branschorganisationer som Svensk Dagligvaruhandel. 

– Vi bidrar med input och synpunkter. Det handlar om vissa nyckelfunktioner, som till exempel inom lager och transport, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

I slutändan är det dock ute i kommunerna som de praktiska besluten ska fattas.

– Därför är det viktigt med nationella riktlinjer så att besluten inte blir olika i olika delar av landet, säger Brynell.

Läs också: Dagligvaruhanden rusade i maj

Karin Brynell tycker överlag att dialogen med regeringen och olika myndigheter fungerat relativt bra. Det gäller även diskussionerna kring den åtgärdslista som Svensk Dagligvaruhandel överlämnat till landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Vi fick snabb återkoppling från Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket när det gäller nya rutiner för hygienen i butik och lager. Det är bra att Livsmedelsverket haft en pragmatisk inställning till kontrollerna. Självklart utan att äventyra säkerheten.

Branschorganisationerna som täcker livsmedelskedjan, det vill säga Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och LRF, har nu möten med regeringens representanter var tredje dag för att noga följa den extraordinära utvecklingen.

Mest kritiskt för branschen, både i butikerna och på leveranssidan, är just nu de växande sjuktalen.

– Än så länge är läget under kontroll, men det är ansträngt på många håll. De nya permitteringsreglerna är problematiska och försvårar för oss att hyra in extra personal, säger Karin Brynell.

Fakta/Samhällsviktiga sektorer:

Sektorerna som regeringen listat som särskilt viktiga är: Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter.

Källa: Regeringen

Artikeln är en del av vårt tema Coronaviruset.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.111