23948sdkhjf

Ica når första hållbarhetsmål

Icagruppens utsläpp av växthusgaser har minskat med 71 procent under den senaste 12-månadersperioden jämfört med basåret 2006. Det framgår av koncernens hållbarhetsrapport, som ingår i dagens delårsrapport.

Utsläppen har minskat tack vare en successivt ökad användning av köldmedia med lägre klimatpåverkan i butiksled, samt övergång till förnybar el i Rimi Baltic.

Trenden talar för att Icagruppen kommer att nå målet att i den egna verksamheten ha minskat utsläppen med 70 procent vid utgången av 2020. Resterande utsläpp kommer att klimatkompenseras under 2021.

– Det skapar en god bas när starten går 2021 för vårt nya klimatmål, som vi presenterade i förra hållbarhetsrapporten och som ska leda oss fram till netto-noll klimatutsläpp från den egna verksamheten 2030. Under kvartalet har vi också i Sverige lanserat vårt Växa-initiativ, som innebär en stor satsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat, skriver koncern-vd:n Per Strömberg i sin rapportkommentar.

Antalet sociala revisioner och kvalitetscertifieringar av leverantörer av Icagruppens egna märkesvaror ligger kvar på samma nivå. Dock noterar gruppen en minskning av socialt reviderade leverantörer i högriskländer, på grund av att covid-19 har lett till stängda fabriker och reserestriktioner.

Icagruppen och Icahandlarna har gjort fortsatta insatser för att stötta lokalsamhället. Genom förenklande åtgärder har till exempel drygt 300 nya lokala leverantörer kunnat sälja sina produkter direkt till Icabutikerna.

Ica Sverige, Ica-stiftelsen och Apotek Hjärtat har tillfört 12 miljoner kronor till Röda Korsets arbete för att kunna hjälpa fler under covid-19-krisen.

Icahandlare runt om i Sverige har engagerat sig för att äldre och andra riskgrupper ska få mat levererad hem och Apotek Hjärtat har vidtagit åtgärder för att säkra tillgången till läkemedel.

Inom Rimi Baltic har man stöttat lokalsamhället och de av covid-19-krisen mest drabbade grupperna genom att bland annat leverera matpaket till vårdpersonal, donera mat till Food Bank och ha separata öppettider för äldre som ska handla mat.

Ica lanserade under kvartalet framtidsrapporten ”Matrevolutionen - Ett hållbart matsystem för framtida generationer”, där Ica identifierat de tre förändringsområden som har störst potential att göra skillnad för ett mer hållbart matsystem: ökad andel hållbar växtbaserad mat, en svenskare matloop och ett mångfaldsjordbruk.

För att öka utbudet av hållbar mat och stimulera mer innovation introducerades under kvartalet även Icas Växa-initiativ som innebär en satsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat. Initiativet kommer också att vara en viktig del i att nå Icas nya klimatambition om halverat klimatfotavtryck från kunders inköp av livsmedel till 2030.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.093