23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Företagsrekonstruktion istället för konkurs

Har ditt företag hamnat i ekonomiska problem, kanske i efterdyningarna av pandemin. Du är inte ensam. Många företag har ekonomiska bekymmer och gör allt i deras makt för att undvika konkurs. Det brukar finnas ett steg innan konkurs som kan ges till företag som trots allt har en grundad anledning till att vara optimistiskt med goda marknadsutsikter. Dessa företag kan söka efter företagsrekonstruktion istället för konkurs. Vi berättar mer om vad en företagsrekonstruktion är för något. 

Ny lag från 2022

En ny lag om företagsrekonstruktion trädde i kraft den 1 augusti 2022. Liksom den tidigare lagen reglerar den nya lagen den formella rekonstruktionen och hur förfarandet går till. En ansökan om företagsrekonstruktion sker till tingsrätten. För att tingsrätten ska kunna besluta om företagsrekonstruktion krävs det att det ansökande företaget kan visa upp att det finns en grundad anledning till att verksamhetens livskraft kan säkras, och detta genom själva rekonstruktionen. Med den nya lagen höjdes kravet på innehållet i ansökan. Redan i ansökan ska företaget föreslå vem som ska förordnas till rekonstruktör. 

De olika stegen till företagsrekonstruktion

För att tydliggöra och göra det enkelt för dig så listar vi de olika stegen i en företagsrekonstruktion. Denna lista kan naturligtvis brytas ned i detaljer ännu mer men i denna artikel håller vi oss lite övergripande. Du kan alltid rådfråga någon expert på företagsrekonstruktion som kan utifrån vår lista guida dig vidare. 

1, Ansökan kommer in

Efter stor vånda väljer företaget att skicka in en ansökan om företagsrekonstruktion. Avigiften för att få ansöka är för närvarande 2 800 kr. Är ansökan komplett går tingsrättens beslut väldigt snabbt. I vissa fall tas beslut redan samma dag som inlämnandet av ansökan sker. 

2, Beslutet

Tingsrättens beslut bygger således på att du har lämnat in en så fullödig ansökan som bara är möjligt. Du blir då gäldenär i beslutet som ägare av företaget och du har också föreslagit i ansökan om vem som skall vara rekonstruktör. 

3, Rekonstruktören påbörjar sitt arbete

Så fort tingsrätten fattat sitt beslut tar rekonstruktören över och undersöker ifall gäldenärens verksamhet helt eller delvis kan fortsätta och hur detta i så fall kan kan ske. Rekonstruktören ska även bland annat hjälpa gäldenären med att upprätta en rekonstruktionsplan. Vanligtvis utses en advokat eller annan jurist med erfarenhet från konkursförvaltning. Rekonstruktören har rätt till arvode för sitt arbete, vilket ska betalas av gäldenären. 

4, Kronofogdemyndigheten

Tillsyn över rekonstruktörerna är Kronofogdemyndigheten. Detta kan vara bra att veta ifall det här med rekonstruktör inte fungerar tillfredsställande. 

5, Avslutning

En företagsrekonstruktion pågår under tre månader från dagen för beslutet om rekonstruktion. Därefter kan rätten besluta att förlänga tiden med ytterligare tre månader ifall det skulle behövas taget. För att tingsrätten ska kunna förlänga tiden krävs det att gäldenären, rekonstruktören (eller en borgenär) begär det och att det efter den första perioden finns särskilda skäl för förlängning. En företagsrekonstruktion kan pågå under högst ett år, under vissa omständigheter upp till 15 månader.   

Sök hjälp i tid

Nu vet du ungefär de olika stegen i en företagsrekonstruktion. En rekommendation är dock att tidigt blanda in någon som är expert på detta. Det lönar sig alltid. 

Ansvarig utgivare TribuSoft.

Sänd till en kollega

0.047