23948sdkhjf

Tillträdesförbudet – färre ansökningar men fler beviljas

Drygt två år har gått sedan lagen om tillträdesförbud till butik klubbades i riksdagen. Fortsatt finns stora problem med hur åklagare runt om i landet väljer att tolka lagstiftningen, hävdar Svensk Handel i en ny rapport.

Svensk Handel har undersökt samtliga beslut kring tillträdesförbud från landets åklagarkammare under perioden mars 2022-februari 2023.

Under perioden lämnades 423 ansökningar om tillträdesförbud in till landets åklagarkammare. Detta är en signifikant minskning med nästan 20 procent jämfört med det första året. Av dessa 423 resulterade 198 ärenden i beviljade tillträdesförbud, vilket är 47 procent av alla ärenden, en ökning med tolv procent jämfört med föregående år vilket är välkommet. 

Vid en första anblick kan utvecklingen framstå som lovande, men tyvärr är verkligheten en annan:

– Att det kom in färre ansökningar om tillträdesförbud beror inte på att handlarna upplever att problemet minskat, snarare tvärtom. Vi ser hur brotten mot handeln fortsätter att öka och tyvärr ser allt för många handlare inte poängen med att ansöka om tillträdesförbud, då de upplever att processen är för omfattande, eller att man tidigare nekats tillträdesförbud på oklara grunder, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel, i en kommentar.

Rapporten visar hur det saknas samordning mellan åklagarkamrarna. Variationerna är stora över landet. Ett avslag om tillträdesförbud kan bero på hur restriktiv uppfattning en viss åklagare har om vilka rekvisit som krävs för att utdöma tillträdesförbud, något som Svensk Handel ställer sig kritiska mot:

– Det är oacceptabelt och högst rättsosäkert att lagen tolkas och tillämpas olika beroende på var i landet du befinner dig. Handlare ska inte finna sig i att verka i ett rättsligt lotteri. Vår ståndpunkt i frågan är tydlig - samma typ av ärende ska få samma bedömning oavsett var i landet man befinner sig, säger Nina Jelver.

Det är oacceptabelt och högst rättsosäkert att lagen tolkas och tillämpas olika beroende på var i landet du befinner dig. Nina Jelver

Rapporten visar att enbart 56 procent av de avslag handlarna får är motiverade

– Som handlare förtjänar man en tydlig motivering ifall ett tillträdesförbud inte beviljas. Inte minst för att man faktiskt ska förstå varför utfallet blev som det blev, men också för att man ska kunna förbereda en överklagan av beslutet till domstol. Tyvärr ser vi också hur allt för stor vikt läggs vid huruvida fällande dom finns eller ej. Detta är något varken lagtext eller förarbeten stipulerar, avslutar Nina Jelver.

Handläggningstiden har också blivit längre under det andra året. För 118 granskade ärenden ligger den genomsnittliga ansökningstiden på knappt 29 dagar. Detta är en markant ökning sedan första året, där det i genomsnitt tog drygt 13 dagar mellan ansökan och beslut.

Variationen är kraftig; från en dag till 175.

Även om de allra längsta ansökningstiderna sorterats bort är snittansökningstiden 19 dagar, även det en ökning jämfört med första året.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.112