23948sdkhjf

Konkurrensverket: Tendenser till omotiverade prishöjningar

Risk för bristande konkurrens och omotiverade prishöjningar inom livsmedelsbranschen, enligt ny myndighetsrapport.

Konkurrensverket ser risker för att matpriserna kan ha höjts mer än nödvändigt. Myndigheten har undersökt frågan efter regeringen begärde en rapport i mars när livsmedelspriserna var som allra hetast på agendan. 

Konkurrensverket är ännu i ett tidigt skede med sin undersökning men uppger i ett pressmeddelande att man även ser risker för bristande konkurrens inom livsmedelsbranschen. 

– Livsmedelsbranschen består av flera komplexa marknader. Därför är det viktigt att analysera alla delar av livsmedelskedjan. Det är för tidigt att dra långtgående slutsatser av vår undersökning men redan nu ser vi indikationer som tyder på risk för bristande konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Myndigheten har bland annat tittat på om marginalerna ökat någonstans i livsmedelskedjan när matpriserna stigit. Man undersöker en del utvalda produktgrupper och i den första, som är ägg, visar resultaten att priserna ökat mer än vad som har motiverats av inköpspriset på ägg.

Brister i tillgång på butikslägen för att kunna etablera nya dagligvarubutiker eller expandera redan befintliga butiker är ett hinder mot konkurrensen som myndigheten också upptäckt. Konkurrensverket ser även indikationer på att specialgrossister och leverantörers möjligheter att expandera och träda in på marknaden är begränsade.

– I det pågående arbetet med att belysa livsmedelsmarknaderna jobbar vi i flera parallella delprojekt. Vi kommer bland annat fördjupa oss ytterligare i sambandet mellan effektiv konkurrens och butiksetableringar, och specialgrossisters möjligheter att expandera på marknaden. Vi kommer också fortsätta följa pengarna i utvalda produktgrupper för att om möjligt identifiera omotiverade prishöjningar, säger Rikard Jermsten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093