23948sdkhjf

Axfood fortsätter att utklassa marknaden – ”exceptionell tillväxt för Willys”

Willys omsättning ökade med hela 16 procent när Axfood utklassade marknaden under det tredje kvartalet.

Axfood redovisar en ökning av sin detaljhandelsomsättning med 13,2 procent. Mer än dubbelt så mycket som marknaden, som enligt Dagligvaruindex växte med 6 procent under kvartalet.

– Axfood levererade trots höga jämförelsetal en mycket stark tillväxt om 13 procent under kvartalet, att jämföra med tillväxten inom dagligvaruhandeln om 6 procent. Axfoods tillväxt var således dubbelt så hög som marknadens, vilket följer den trend vi sett sedan början av förra året, kommenterar koncernchefen Klas Balkow.

Allra bäst gick som tidigare Willys, som ökade sin omsättning med hela 16 procent.

– Willys redovisade återigen en exceptionell tillväxt som detta kvartal uppgick till hela 16 procent. Ökningstakten av nya kunder och medlemmar i Willys Plus ligger fortsatt på en hög nivå och dessutom ser vi att såväl befintliga som nya kunder blir alltmer lojala och handlar mer hos kedjan, säger Balkow.

Även Hemköp slog marknadens siffror.

– Med ett tydligt fokus på prisvärde växte Hemköp snabbare än marknaden för fjärde kvartalet i rad. På en marknad som främst gynnar lågprisaktörerna har Hemköp presterat starkt. Det är verkligen glädjande att se den utväxling kedjan fått från butiksmoderniseringar och sortimentsutveckling med fokus på hälsa och hållbarhet.

Axfood Snabbgross lyckades också knipa åt sig marknadsandelar på en vikande marknad.

Klas Balkow:

– Vi ser samtidigt en viss avmattning på café- och restaurangmarknaden från tidigare höga nivåer. Trots detta gav Snabbgross satsningar på ett prisvärt och flexibelt erbjudande en bra tillväxt vilket resulterade i ökade marknadsandelar.

Axfoods nettoomsättning ökade till 20 293 miljoner kronor, en ökning med 8,7 procent från 18 674 miljoner kronor samma period förra året.

Detaljhandelsomsättningen ökade med 13,2 procent till 15 873 miljoner kronor (14 026). Det justerade rörelseresultatet ökad med 7,9 procent till 1 095 miljoner kronor (1 015), medan den justerade rörelsemarginalen låg kvar på 5,4 procent.

E-handelsomsättningen uppgick till 723 miljoner konor (667), en ökning med 8,3 procent vilket jämförs med marknadens tillväxt om -0,6 procent. Andelen e-handel av detaljhandelsomsättningen var 4,6 procent (4,8), vilket var högre än marknadens e-handelsandel om 3,6 procent. Försäljningsandelen emv av detaljhandelsomsättningen var 31,9 procent (31,0).

Axfood Q3 2023, mkr

Omsättning: 20 293 (18 674)

Rörelseresultat: 1 036 (975)

Rörelsemarginal: 5,1 procent (5,2)

Resultat efter finansnetto: 738 (745)

Axfoods butiker, mkr

Willys

Omsättning: 10 951 (9 453)

Totalt: +15,8 procent

Jämförbara: +12,4 procent

Resultat: 652 (602)

Hemköp, inkl Tempo:

Omsättning: 4 923 (4 573)

Totalt: +7,6 procent

Jämförbara: +6,4 procent

Resultat: 78 (77)

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109