23948sdkhjf

Coops nya sparpaket: 100 tjänster bort på huvudkontoret

Enligt Coop ska omorganisationen resultera i en kostnadsminskning om drygt 300 miljoner kronor.

Läs även en längre intervju med Marie Nygren om sparpaketet på huvudkontoret och budskapet till föreningarna här.

Coop Sverige AB som ansvarar för gemensamma funktioner som kedja, marknad, sortiment, inköp, logistik och IT ska stuva om på huvudkontoret i Solna. Cirka 100 tjänster ska plockas bort och tillsammans med andra åtgärder beräknas hela omorganisationen resultera i en kostnadsminskning om drygt 300 miljoner kronor.

I dag jobbar cirka 550 personer på huvudkontoret i Solna Business Park. Det betyder att nästan var femte tjänst försvinner. 

– Det är beklagligt att kompetenta medarbetare måste lämna företaget, vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dem vidare i sina yrkesliv. Vi skapar nu en kundorienterad, processorienterad, plattare och mer snabbfotad organisation för att infria vårt löfte till medlemmarna, säger Marie Nygren, vd Coop Sverige, i ett uttalande.

Den nya organisationen börjar gälla från den 1 januari 2024.

– Coops uppdrag är att skapa ekonomisk nytta för våra drygt 3,9 miljoner medlemmar. De senaste årens kraftiga kostnadsökningar för bland annat inköp av varor, energi, transporter och höjda hyror gör att vi måste anpassa organisationen för att ge förutsättningar för ett lönsamt Coop i Sverige. Ett starkt Coop kan ta matchen med konkurrenterna och skapa både medlemsnytta och bidra till ökad hållbarhet, säger Marie Nygren vidare.

Ica sjösätte för nästan precis ett år sedan ett liknande sparpaket för att frigöra resurser till prissänkningar. Målet var att spara en miljard kronor åt kedjan. Cirka 200 tjänstemannajobb på Icas huvudkontor berördes.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.109