23948sdkhjf

Swish-rapport: Varannan föredrar självbetjäning i matbutiken

Det är fler som hellre vill använda självbetjäning än den bemannade kassan inom dagligvaruhandeln. De yngre köparna är drivande i omställningen. Det visar Swish-rapporten Unika besökare.

Den svenska självbetjäningshandeln (dagligvaruhandel och sällanköpshandel) växte med tio procent under 2023 jämfört med föregående år. Den bemannande kassan står fortfarande för störst andel av försäljningen, men självbemannande system tar allt mer plats. Enligt Swishs rapport uppgick den tll 23 procent under 2023.

– I årets rapport ser vi att användningen av samtliga typer av lösningar för självbetjäning fortsätter att öka. Utvecklingen har verkligen tagit fart på bred front och drivs till stora delar av efterfrågan från konsumenterna, skriver Urban Höglund, vd Swish.

Men den bemannde kassan får allt mer konkurrens av självbetjäningen. Enligt rapportens konsumentenkät är tendensen för självutcheckning eller självscanning tydlig inom dagligvaruhandeln. Mer än hälften (51 procent) av konsumenterna föredrar självscanning och -utcheckning framför bemannad kassa (41 procent) av de 1 096 personer som tillfrågades i åldrarna 18–79 år.

Det som är på kraftig uppgång, dock från låga siffror, är självutcheckning via app i mobilen. Det är framför allt den yngre generationen som föredrar den typen av lösning, både inom dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. De yngre är mer mottagliga och har också förändrat sitt beteende i takt med att självbetjäningslösningarna har blivit vanligare.

Självbetjäningen har tydliga både för- och nackdelar, menar aktörerna i undersökningen. Det leder till minskade köer och att personalen kan användas mer till att öka servicegraden i butiken. Samtidigt uppges ett ökat svinn som också påverkar lagersaldo och därmed beställningssystemen.

Men fördelarna överväger nackdelarna menar Ica, som anser att självbestjäningen är här för att stanna.

– Den främsta anledningen till att Ica implementerat självskanning är att upplevelsen i kassan är en viktig faktor för kundnöjdheten. Men metoder för att avhjälpa svinnet måste identifieras och implementeras, skriver Henrik Wahlsten, affärsutvecklare på Ica Sverige, i rapporten. 

Utmaningen för handlarna är att samla och använda kunddata på ett sätt som både tillfredsställer kundernas behov och respekterar deras integritet. De flesta konsumenter (70 procent) ställer sig positiva till att dela sin data om de också får något i gengäld, som rabatter och ökad service, visar konsumentenkäten. 

Samtidigt har alla konsumenter sina unika preferenser och önskemål. Vikten av precis kunddata kan bidra till ökad merförsäljning och nöjdare kunder. Att möta framtidens kunder på deras villkor kommer med all säkerhet att vara ett framgångsrecept, konstaterar rapporten. 

När PwC gjorde sin Global CEO Survey för ett par år sedan uppgav 94 procent av de svarande företagen att kunddata var mycket viktig eller rentav avgörande för företagets framtid.

”Majoriteten av dagens konsumenter fortsätter att vara positiva till införandet av ny teknik i butikerna. Denna optimism är inte bara en indikation på acceptans utan även en uppmaning till butiksägarna att integrera och vidareutveckla bra tekniklösningar”, står det i rapportens sammanfattning.

Bolagen som medverkat i Swish-rapporten är Max Burgers, Myrqvist, Asket, Extenda Retail, Coop, Ica, Orkla, Store Lens, Waynes Coffee, Lidl, Honestbox, Storekey Solutions, Axfood och Emab.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078