23948sdkhjf

Stark tillväxt i första kvartalet för Ica – växte mer än Axfood

Kunderna har fortsatt komma tillbaka till Ica. Det menar Icagruppens vd Nina Jönsson som kunde visa upp en tillväxt i det första kvartalet som snuddar vid Axfoods. 

Ica Sverige redovisar en nettoomsättning på 25,9 miljarder kronor, en ökning från 24,3 miljarder motsvarande kvartal i fjol. Det är en ökning på 6,7 procent. Även ebitda-resultatet ökade, trots miljardinvesteringen i lägre priser, till 1,2 miljarder från 848 miljoner. Resultatlyftet förklaras bland annat av att man redovisade stora engångskostnader under första kvartalet 2023, uppger bolaget.

Som väntat är det fortfarande Maxibutikerna som redovisar starkast tillväxt på 11,5 procent. Kvantumbutikerna hade en tillväxt på 7,7 procent medan motsvarande siffror för Supermarket och Nära var 5,8 respektive 5,9 procent. Totalt var tillväxten för detaljhandelsdelen 8,1 procent, vilket betyder att man klådde konkurrenten Axfood vars motsvarande siffra var 6,9 procent.

Ica redovisade även en starkare detaljhandelstillväxt än resten av marknaden. Enligt Dagligvaruindex var tillväxten för branschen 6,4 procent under årets första kvartal jämfört med förra året. 

Det stora lyftet i omsättning jämfört i fjol kan bland annat förklaras av kalenderförändringar åren emellan, det inföll en skottdag i år och påsken inträffade till största del under mars. Men kedjan tolkar det som att kunderna återvänder till butiken.

– Året har börjat bra med väsentligt lägre matprisinflation och en matprissatsning som nu rullas ut i butik. Det är glädjande att se att kunderna återvänder till Ica samtidigt som antalet varor i korgarna ökar igen – och det syns givetvis i ett starkare resultat, till stor del drivet av just högre volymer. Pris är fortfarande viktigt för våra kunder och därför är det mer aktuellt än någonsin att vi investerar i långsiktigt bättre priser, skriver Icagruppens vd Nina Jönsson i en kommentar till redovisningen.

Detta var andra kvartalet i rad nu som Ica går starkare än resten av branschen. Dessförinnan hade kedjan inte kunnat slå marknaden sedan tredje kvartalet 2021. 

För Icagruppens del landade omsättningen på 37,2 miljarder kronor under det första kvartalet 2024, en ökning på hela 7,4 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Resultatet ökade till 1,5 miljarder kronor från 1,3 miljarder i fjol.

– Vi har redan nu ett starkt momentum med ökad kundtillströmning och det finns indikationer på att Ica-butikerna nu går starkast på marknaden. En bra start att bygga vidare på, kommenterar Nina Jönsson.

I samband med rapporten meddelar också koncernen att man har emitterat en obligationsemission på 2 miljarder kronor.

ICAGRUPPEN, FÖRSTA KVARTALET
2024 2023
Omsättning, mkr 37 150 34 605
Rörelseresultat, mkr 1 474 1 338
Rörelsemarginal i procent 4,0 3,7
Resultat före skatt, mkr 1 051 839
ICAGRUPPEN, PER BOLAG, MILJONER KRONOR
Omsättning Resultat
Ica Sverige 25 918 939
Rimi Baltic 5 096 74
Apotek Hjärtat 5 153 192
Ica Fastigheter 820 122
Icabanken 735 87
Övrigt 6 -107

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062