23948sdkhjf

Återvinningstvisten avslutad

FTI-uppsägning av avtal var inte missbruk av dominerande ställning.

FTI missbrukade inte sin dominerande ställning när man sade upp ett avtal med TMR om tillgång till återvinningsstationer.

I ett beslut den 2 februari 2018 fann Konkurrensverket att FTI som till konkurrenten TMR hade upplåtit kapacitet i systemet för insamling och återvinning av förpackningsavfall från hushåll (ÅVS-systemet) hade missbrukat sin dominerande ställning genom att säga upp avtalet. Konkurrensverket ålade företaget att ta tillbaka uppsägningen. Sedan FTI överklagat beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen överklagandet i början av förra året.

Nu har Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit det styrkt att FTI, som dels utgjorde leverantör av producentansvarstjänster, dels tillhandahöll kapacitet i ÅVS-systemet till TMR, hade en dominerande ställning på den relevanta marknaden. Patent- och marknadsöverdomstolen har dock, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, inte funnit det styrkt att det skulle vara omöjligt eller orimligt svårt att etablera ett parallellt återvinningssystem. Tillgången till det befintliga ÅVS-systemet har följaktligen inte ansetts vara oundgänglig för att den som tillhandahöll en producentansvarstjänst skulle kunna bedriva sin verksamhet. Utifrån dessa ställningstaganden har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att Konkurrensverket inte styrkt påståendet om att företaget missbrukat sin dominerande ställning på den relevanta marknaden. Det har därmed inte funnits skäl för något åläggande och beslutet om ett sådant har därför upphävts.

Patent- och marknadsöverdomstolen har inte funnit skäl att tillåta ett överklagande av beslutet.

FTI välkomnar beslutet

- Vi har tagit emot beslutet med lättnad. Det har varit en principiellt viktig fråga för FTI att få prövad och vi har lagt ner mycket tid på att komma till botten med frågan. Vi kommer nu noggrant att analysera beslutet, säger Håkan Ohlsson, vd på FTI, på företagets hemsida.

FTI har byggt upp insamlingssystemet som delvis består av ca 5000 återvinningsstationer i hela Sverige. Det är även FTI som ansvarar för att återvinningsstationerna töms, städas och underhålls.

TMR: i praktiken överspelat

TMR skriver på sin hemsida att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut innebär att FTI har rätt att säga upp avtalet mellan FTI och TMR. Enligt uppsägningsreglerna i avtalet kan det tidigast upphöra den 31 december 2020. FTI får därefter ensamrätt till återvinningsstationerna.

Till följd av den nya förordningen om producentansvar för förpackningar som träder i kraft vid årsskiftet 2020/2021 är dock tillgång till återvinningsstationerna inte längre en nödvändig förutsättning för att tillhandahålla producentansvarstjänster avseende förpackningar. I stället införs krav på tillstånd från Naturvårdsverket för detta. TMR räknar med att erhålla sådant tillstånd då man anser sig uppfylla de nya kraven även utan tillgång till återvinningsstationerna.

Det nya regelverket innebär också att fokus alltmer flyttas till bostadsnära insamling. Dessutom införs krav på samverkan mellan de olika tillståndspliktiga insamlingssystemen om hur kostnaderna för hanteringen av det insamlade förpackningsavfallet ska fördelas. Därmed blir avtalet mellan TMR och FTI i praktiken överspelat, avslutar TMR sin kommentar.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.14