23948sdkhjf

Prognos: Starkt resultat för Scandi Standard

Tappar i restaurangsektorn men kompenseras i dagligvaruhandeln.

Under rådande covid 19-pandemi kommer kycklingproducenten Scandi Standard att rapportera ett starkt resultat för första kvartalet 2020. Bolaget har nyligen haft en uppgång på 10-15 procent i försäljning inom dagligvaruhandeln till följd av att konsumenter tillbringar mer tid hemma. Scandi Standard har även haft en nedgång på 50-60 procent i försäljning inom restaurang och storhushåll, vilket motsvarar liknande volymer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mer än 60 procent av Scandi Standards produkter säljs i vanliga fall i inhemsk dagligvaruhandel. När konsumenter nu äter mer hemma har bolaget sett en tydlig försäljningstillväxt i denna kanal.

Cirka 20 procent av bolagets försäljning kommer i vanliga fall från restaurang och storhushåll. I de nordiska länderna och på Irland har Scandi Standard sett en väsentlig minskning i försäljningen i dessa kanaler.

Trots högre sjukfrånvaro än normalt har Scandi Standard fortsatt haft en stabil produktion och trots mer övertid behållit en stabil intjäning.

På grund av lägre försäljning inom restaurang och storhushåll har bolaget dock kraftigt reducerat produktionen för dessa säljkanaler och hittat alternativa försäljningslösningar för produkter som funnits på lager.

Scandi Standard förväntar sig att rapportera ett justerat rörelseresultat på cirka 117 MSEK i första kvartalet 2020, jämfört med 110 MSEK i första kvartalet 2019. Justerat rörelseresultat inkluderar inte jämförelsestörande poster.

Scandi Standard förväntar sig också att redovisa jämförelsestörande poster på ca 50 MSEK i första kvartalet 2020, varav cirka 35 MSEK i kostnader relaterade till covid 19. Dessa kostnader är framför allt drivna av justeringar i produktionskapacitet i vissa fabriker, reserveringar för nedskrivning av lager av restaurang- och storhushållsprodukter och förväntade kundförluster. Detta innefattar en förväntad kostnad för att hålla delar av produktionen stängd under april. De återstående 15 MSEK är relaterade till ett omfattande strategiprojekt som har genomförts under de senaste kvartalen, vilket kommer att beskrivas ytterligare i delårsrapporten för första kvartalet 2020.

Scandi Standard har en robust balansräkning, stabil finansiering och för närvarande stora marginaler i förhållande till finansiella kovenanter, framhåller de i pressmeddelandet. Trots detta har bolagets styrelse funnit det lämpligt att implementera försiktighetsåtgärder för att förbättra kassan för det fall bolaget skulle uppleva en väsentlig negativ förändring av förväntade framtidsutsikter. Styrelsen kommer inte att lägga fram det utdelningsförslag till årsstämman 2020 om 147 MSEK som presenterades i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 och bolaget kommer att begränsa investeringar som inte anses affärskritiska under den närmaste tiden.

För att minska risken för driftsstopp på grund av personalbrist den kommande perioden har bolaget höjt biosäkerheten i alla fabriker och implementerat planer för att säkerställa bemanning.

– Jag är stolt över sättet som vår organisation snabbt har anpassat sig till den nuvarande situationen. Jag är säker på att kombinationen av de operationella och finansiella åtgärder som implementerats kommer att hjälpa oss att optimera vår prestation i dessa utmanande tider. Jag vill tacka alla våra anställda för deras flexibilitet och hårda arbete för att säkra nödvändigt utbud av matprodukter till alla våra kunder i Norden och Irland samt våra exportkunder, kommenterar vd Leif Bergvall Hansen.

Givet osäkerheten kring hur covid 19-pandemin kommer att utveckla sig kommer Scandi Standard att kontinuerligt utvärdera bolagets investeringsnivå och likviditet. Styrelsen kommer att överväga om det är lämpligt att kalla till en extra bolagsstämma under den andra halvan av 2020 för att föreslå en extrautdelning.

Scandi Standard kommer att rapportera resultatet för det första kvartalet 2020 den 12 maj 2020.

Ingen vinstutdelning kommer att föreslås att föreslås till årsstämman 2020.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.063