23948sdkhjf

"Franska livsmedelskedjor tar större ansvar för kycklingarnas välfärd än de svenska"

Ska en kyckling som säljs på Carrefour i Frankrike ha haft det bättre än en kyckling som säljs på svenska Coop? Det undrar Camilla Bergvall och Nathalie Söderström från Djurens rätt i en debattartikel.

Svenska kedjor säger sig ofta värna djurvälfärd men vi riskerar att halka efter när det kommer till välfärden för vårt allra vanligaste djur, kycklingen. Dagligvaruhandeln i Sverige behöver göra det som de franska livsmedelskedjorna, och över 100 företag runt om i Europa, redan har gjort. Anta European Chicken Commitment.  

European Chicken Commitment (ECC) är ett antal välfärdskriterier som tagits fram av ett 30-tal ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa för att höja miniminivån för kycklingarna i livsmedelsproduktion. Dessa kriterier hjälper företagen när de gör inköp.

I Frankrike har redan fem av de största livsmedelskedjorna valt att jobba utifrån ECC och kriterierna kommer att vara fullt implementerade senast år 2026. Alla som antar ECC får tid på sig att ställa om, för att ge alla delar av branschen tid att anpassa sig. Djurens Rätt för samtal med samtliga svenska livsmedelskedjor men intresset har varit förvånansvärt svalt. 

Sverige tillhör de länder som har den mest intensiva kycklingproduktionen, med i genomsnitt över 100 000 kycklingar per gård. 99 procent av kycklingarna är snabbväxande, inom EU i stort ligger den siffran på 90 procent.

Svenska konsumenter vill att djurens väg fram till kyldisken i affären ska vara så bra som möjligt. Enligt en undersökning vill 86 procent se krav som är mer långtgående än den svenska djurskyddslagstiftningen. Hela 8 av 10 av de svenska konsumenterna tycker också att kycklingproduktion inte borde vara tillåten utan att djuren ska ha haft tillgång till utevistelse (Novus 2019). I dag är det endast 1 procent av kycklingarna i Sverige som får gå ut. Dessutom anser 8 av 10 konsumenter att snabbväxande kycklinghybrider inte ska få förekomma (Novus 2019). Trots det är snabbväxande hybrider standard inom konventionell kycklingproduktion, vilket medför en rad hälsoproblem och ökat lidande för kycklingarna.

European Chicken Commitment innebär bland annat att kycklingarna får mer plats att röra sig på, att kritiserade slaktmetoder avvecklas och att kycklingarna ska vara så kallade långsamväxande. I dagsläget får kycklingarna bara leva i 35 dagar innan de slaktas, under den tiden har de ökat sin vikt med hela 5 000 procent vilket leder till stora hälsoproblem. Fler kycklingar ska också ha möjlighet till utevistelse.

I Frankrike har Carrefour, Systeme Ú, Auchan, Monoprix och Les Mousquetaires tillsammans över 10 000 butiker runt om i landet, vilket innebär att deras beslut om att anta ECC påverkar väldigt många kycklingar. I Sverige har ännu ingen livsmedelskedja valt att ta det steget. 

Nu vill vi att svenska kedjor visar samma initiativkraft som de gjort i buräggsfrågan. I dag finns det knappt några ägg från hönor i bur i detaljhandeln. Där har de svenska livsmedelskedjorna spelat en stor roll när de aktivt lyssnat på konsumenterna och fasat ut buräggen ur sitt sortiment. De var med och banade väg för en buräggsfri handel, även om inte alla ännu är där till 100 procent än. Det är dags att göra detsamma för kycklingarna.

Våra svenska livsmedelskedjor köper in stora mängder kyckling och det är många djur vars liv kan bli avsevärt bättre om ett större ansvar tas för djurvälfärden. Djurens Rätt uppmanar Axfood, Bergendahls/ City Gross, Coop, Ica och Lidl att anta European Chicken Commitment för att höja nivån för kycklingarna.

Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt

Nathalie Söderström, Ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt

Artikeln är en del av vårt tema Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063