23948sdkhjf

Icagruppen: Starkt resultat trots tappad marknad

Icagruppen redovisar ett starkare resultat än väntat i sin bokslutsrapport. Däremot sjönk marknadsandelen något, enligt företagets bokslutsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2020.

– Vår utveckling var något svagare än marknaden i fjärde kvartalet och för hela 2020 men utfallet har varierat under året beroende på hur smittoläget påverkat resemönster. Vi växer klart snabbare än marknaden på nätet men den exceptionellt höga online-tillväxten innebär också att vi totalt sett får en lägre relativ tillväxt, allt annat lika, skriver koncern-vd:n Per Strömberg i rapportkommentaren.

E-handeln stod i kvartalet för cirka 45 procent av tillväxten i butiksförsäljning, och över 30 procent på helåret.

Under det fjärde kvartalet ökade koncernens nettoomsättning med 5,5 procent till 32 593 miljoner kronor (30 850). Det justerade rörelseresultatet ökade till 1 371 miljoner kronorj (1 267).

Coronapandemin fortsätter att påverka koncernens försäljning och resultat; positivt för Ica Fastigheter, negativt för övriga segment. Nettoeffekten uppskattas dock till +25 miljoner kronor.

För helåret ökade omsättningen med 5,9 procent till 126 283 miljoner kronor (119 295). Det justerade örelseresultatet ökade till 5 831 miljoner kronor (5 356).

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 13 kronor per aktie (12).

Ica upprepar sin prognos om att investeringsnivån, capex, för 2021 uppgår till 3,5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor inom Ica Fastigheter. Under 2020 uppgick investeringarna till 5,4 miljarder kronor (3,1).

Resultatet för 2020 gör att Ica kan dela ut en ”historiskt hög” resultatpremie på 10 000 kronor till medarbetarna.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.081