23948sdkhjf

Scandi Standard framgångsrika inom dagligvaruhandeln

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett justerat rörelseresultat på 115 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020, jämfört med 104 miljoner kronor fjärde kvartalet 2019, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,8 procent (4,3).

Rörelseresultatet minskade med 36 procent till 56 miljoner kronor (87), motsvarande en rörelsemarginal på 2,3 procent (3,6).

Rörelseresultatet och rörelsemarginalen påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 59 miljoner kronor (16). Dessa poster bestod av 21 miljoner kronor hänförligt till ökning av skuld för tilläggsköpeskilling relaterad till förvärvet av Manor Farm samt av 7 miljoner kronor hänförligt till omstrukturering av ett dotterbolag i Sverige.

Dessutom bestod posterna av 16 miljoner kronor hänförligt till covid-19-pandemin, samt 15 miljoner kronor hänförligt till fågelinfluensan.

Statliga stöd hänförliga till pandemin om cirka 3 miljoner kronor har intäktsredovisats i kvartalet, vilket delvis kompenserat för ökade kostnader relaterade till pandemin, skriver bolaget.

Periodens resultat uppgick till 21 miljoner kronor (42) med ett resultat per aktie på 0:32 krronor (0:60).

Nettoomsättningen för koncernen minskade fjärde kvartalet 2020 med 1 procent till 2.393 miljoner kronor, jämfört med fjärde kvartalet 2019. I konstant valuta ökade nettoomsättningen med 3 procent.

Att Scandi Standards underliggande resultat ökade under fjärde kvartalet kan förklaras av att två tredjedelar av intäkterna kommer från dagligvaruhandeln på alla av bolagets fem marknader, som väger upp mot negativa effekter av covid-19-pandemin.

Det skriver vd Leif Bergvall Hansen i bokslutskommunikén.

Efterfrågan inom dagligvaruhandeln är fortsatt stark för produktkategorierna Ready-to-cook och Ready-to-eat medan den andra vågen av pandemin har lett till en fortsatt betydande minskning av efterfrågan inom restaurang och storhushåll samt ett ökat utbud på exportmarknaden.

”Vår exportverksamhet har dessutom utmanats av den pågående fågelinfluensan i Danmark, Sverige och Irland med tillfälliga importförbud på några av våra mest lönsamma exportmarknader i Asien. Detta har lett till lägre priser på exportmarknaden och en ökning av våra varulager”, skriver vd.

Som en konsekvens av detta har kvartalets resultat belastats med jämförelsestörande poster om 16 miljoner kronor relaterade till covid-19 med temporär stängning av produktionsanläggning och nedskrivning av varulager, samt 15 miljoner kronor relaterade till fågelinfluensan med nedskrivning av varulager till aktuella marknadspriser.

”Det är tillfredsställande att kunna konstatera att effekterna av fågelinfluensan förväntas bli mer än halverade jämfört med den tidigare fågelinfluensan 2016/2017. Exponeringen mot denna typ av risker har minskat väsentligt i takt med att koncernens totala exportverksamhet har minskat från 15 procent 2016 till 8 procent 2020 av total nettoomsättning”, skriver Leif Bergvall Hansen.

Han skriver vidare att Scandi Standards långsiktiga historik av stark tillväxt och stabila marginaler inom dagligvaruhandeln inte har påverkats av covidpandemin och att bolaget förväntar sig att denna trend fortsätter. Samtidigt väntas fortsatt minskad efterfrågan och hög volatilitet inom restaurang och storhushåll och även för exportverksamheten under kommande perioder på grund av pandemin.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094