23948sdkhjf

Komponentbrist pressar ned resultatet för Pricer

Pricers vd räknar med att problemen kommer att kvarstå under första halvan av 2022.

Kostnadsökningar till följd av den globala bristen på ett antal standardkomponenter, i kombination med de globala utmaningarna inom transportsektorn, pressade Pricers bruttomarginal i det tredje kvartalet.

Bruttomarginalen sjönk till 21,6 procent (23,6), vilket fick en direkt påverkan också på rörelseresultatet, som sjönk till 40,1 miljoner kronor (75,1).

"De ökade ledtiderna medför högre lagernivåer och med det följer en ökad kapitalbindning. Prognosen från våra underleverantörer är att denna situation i allt väsentligt kommer att kvarstå under första halvan av 2022 för att därefter förbättras. I takt med att så sker kan vi också förvänta oss att våra nyckeltal successivt normaliseras", skriver Pricers vd Helena Holmgren i rapporten.

Omsättningen i det tredje kvartalet uppgick till 496 miljoner kronor, konstaterar Pricer-vd:n och uppger att bolaget lyckats upprätthålla en hög leveransaktivitet trots de många utmaningarna inom komponentförsörjning och frakter.

"Att det skulle bli svårt att nå upp till föregående års tuffa jämförelsetal om 566 miljoner kronor (i omsättning, reds anm) var förväntat mot bakgrund av de stora kundprojekt som pågick under andra halvåret 2020. Tittar vi istället bortom enskilda kvartal och ser till den långsiktiga trenden är omsättningstillväxten för rullande 12 månader till och med september 2021 närmare 50 procent jämfört med motsvarande period föregående år", skriver hon.

Vidare uppger Helena Holmgren att tredje kvartalets orderingång, som sjönk till 307 miljoner kronor (440), inte återspeglar fullt ut den aktivitet bolaget känner av på marknaden, även om det är en historiskt hög siffra för ett kvartal som saknar enskilda stora order.

"Som vi tidigare kommunicerat så är tajmingen av stora kundprojekt ojämnt fördelad över tiden, vilket kan skapa viss slagighet mellan kvartal. Vi noterar en viss senareläggning av investeringsbeslut till följd av rådande makrosituation med stora störningar i detaljhandelns varuförsörjningskedjor, men de långsiktiga trenderna mot ökad automatisering och digitalisering av detaljhandeln är fortsatt starka", skriver hon.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095