23948sdkhjf

Lohilo: Resultatpåverkan av oegentligheter

Functional Foods-företaget Lohilo Foods redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på -32,4 miljoner kronor (-18,9), inklusive jämförelsestörande poster på -10,9 miljoner kronor.

Nettoresultatet sjönk till -43,3 miljoner kronor (-15,5). Jämförelsestörande poster uppgick här sammantaget till -28,2 miljoner kronor.

Lohilo meddelade på onsdagskvällen en resultatpåverkan på uppskattningsvis 17,3 miljoner kronor till följd av misstänkta ekonomiska oegentligheter i koncernens verksamhet, vilket ingår i de jämförelsestörande posterna.

Nettoomsättningen steg till 56,3 miljoner kronor (49,4) medan bruttomarginalen sjönk till 17,7 procent (19,7).

"Bolagets budget för 2022 är väl genomarbetad efter bolagets nya förutsättningar. Under hösten och vintern har vi genomfört stora förändringar som kommer ge resultat redan under våren 2022. Budget och därmed anpassad kostnadsmassa är lagd efter en relativt moderat prognosticerad försäljningsökning och vi ser många potentiella möjligheter för bolaget framåt. Det är glädjande att se den positiva utvecklingen i början av 2022, med stark tillväxt om 15 procent mot föregående år. Så trots ett tufft år med många utmaningar bakom oss så ser vi med stor tillförsikt framtiden an", skriver vd Richard Hertvig i delårsrapporten.

Det var i förra veckan som Lohilo Foods meddelade att bolaget har tillsatt en utredning gällande misstänkta ekonomiska oegentligheter i koncernens verksamhet.

Genom utredningen har bolaget konstaterat att oegentligheterna pågått från 2016 till och med hösten 2021. Den misstänkta personen utför inte längre arbetsuppgifter inom koncernen.

Lohilo Foods undersöker samtidigt möjligheterna att minska skadans omfattning, bland annat genom försäkringar och genom kvarstad i den misstänkte personens tillgångar.

Det inträffade påverkar inte den fortsatta driften av verksamheten. Bolagets tillgängliga likviditet uppgick per den 31 januari till cirka 24,1 miljoner kronor.

Torsdagens bokslutskommuniké kommer även att innehålla jämförelsestörande poster inklusive kostnader i samband med fabriksflytt och omstruktureringar uppgående till 10,9 miljoner kronor.

"Bolaget vidhåller sin prognos att efter det besparingsprogram och den fabriksflytt som tidigare kommunicerats genomförts, kommer bolaget vara lönsamt igen. Detta förväntas ske under sommaren 2022", heter det vidare.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078