23948sdkhjf

Teckningskursen klar inför Axfoods nyemission

Företrädesemissionen väntas tillföra koncernen 1,5 miljarder kronor.

Teckningskursen i Axfoods tidigare aviserade företrädesemission, omfattande högst 6.972.528 aktier, blir 215 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande efter att Axfoods styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 mars 2022, beslutat om företrädesemissionen.

Givet att företrädesemissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader.

"Syftet med företrädesemissionen är, som bolaget tidigare kommunicerat, att bibehålla en stark finansiell position över tid och säkra den långsiktiga finansieringen av förvärvet av Bergendahls Food och möjliggöra efterföljande investeringar till följd av integrationen av Bergendahls Food", skriver Axfood.

Aktieägare i Axfood erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Axfood. Teckningsrätten berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid trettio (30) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie, uppger bolaget.

Axfoods största aktieägare Axel Johnson Aktiebolag, indirekt genom Ax Retail, som innehar 50,05 procent av aktierna och rösterna i Axfood, har åtagit sig att utnyttja sin företrädesrätt i företrädesemissionen och teckna nya aktier motsvarande sin ägarandel i Axfood, det vill säga motsvarande totalt 50,05 procent av företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandet, enligt bolaget.

Därutöver har Odin Fonder, Nordea Fonder och Swedbank Robur Fonder som tillsammans innehar cirka 5,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Axfood, meddelat att de ställer sig positiva till företrädesemissionen.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094