23948sdkhjf

Scandi Standard är fortsatt pressat

Kycklingföretaget Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 10 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (54).

Rörelseresultatet blev 37 miljoner kronor jämfört med föregående års 88 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.793 miljoner kronor (2.469).

Scandi Standards rörelseresultat minskade med 58 procent i det första kvartalet. Försämringen är enligt vd Jonas Tunestål en konsekvens av det fortsatt utmanande läget inom segmentet Ready-to-cook.

"Som väntat pressades resultatet av ledtider för prisjusteringar kopplade till kostnadsökningar på insatsvaror samt energi och transporter. Ready-to-cook Danmark redovisade fortsatt stora förluster med ett rörelseresultat på -51 (-50) miljoner kronor i kvartalet", skriver vd:n som tillträdde posten den första april.

Koncernens nettoomsättning ökade med 13 procent i kvartalet och beror främst på prisökningar, medan slaktvolymen sjönk med 3,6 procent. Rörelseresultatet blev 37 miljoner kronor jämfört med 88 miljoner kronor motsvarande period föregående år. För segmentet Ready-to-eat gick det bättre. Där ökade omsättningen med 45 procent och rörelseresultatet med 34 procent.

Enligt Jonas Tunestål har bolagets kunder generellt visat förståelse för att situationen kräver ytterligare och omfattande prisökningar för att säkerställa en långsiktig inhemsk livsmedelsproduktion. Arbetet med att göra fler prisökningar uppges ha högsta prioritet i organisationen.

Beträffande de produktions- och kvalitetsproblem som bolaget dragits med skriver vd:n att bolaget har gjort ett omfattande arbete för att adressera produktionsutmaningar och säkerställa god operationell förmåga genom att förstärka produktions- och kvalitetsprocesser och att huvuddelen av de avvikelser som identifierats är åtgärdade.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093