23948sdkhjf

KI: Konsumentpriserna har inte ökat mer än nödvändigt

Konsumentpriserna har inte ökat mer än de ökade kostnaderna visar en ny analys som Konjunkturinstitutet utfört på uppdrag från regeringen.

Analysen som sträcker sig från andra kvartalet 2021 till andra kvartalet 2022 visar att det inte finns några tydliga indikatorer på att konsumentpriserna har stigit mer än vad som kan motiveras av de ökade produktionskostnaderna.

I analysen framkommer att vinstandelen för näringslivet som helhet har varit hög under perioden men att det beror på att vissa branscher har gynnats av höga världsmarknadspriser och en svag växelkurs.

I handeln visar rapporten på att vissa varor kan ha ökat mer än motiverat men samtidigt finns det även varor som ökat mindre och det finns inga tydliga indikatorer på att företagen i handeln som helhet skulle höjt sina priser.

Inom livsmedelsindustrin finns det heller inget som entydigt visar på att konsumentpriserna ökat mer än motiverat. I rapporten framkommer det att en snabbt stigande vinstandel skulle tala för att omotiverade prishöjningar skett men samtidigt talar snabbt fallande lönsamhetsomdömen emot den slutsatsen.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078