23948sdkhjf

Tredje samägda bolaget för Ica Fastigheter – frigör nya miljarder

Efter Ancore och Trecore bildas nu Delcore Fastigheter ihop med AMF.

Ica Fastigheter bildar ett nytt samägt fastighetsbolag ihop med tjänstepensionsbolaget AMF, ägare av 12,7 procent av Icagruppen. Delcore Fastigheter förvärvar initialt 30 butiksfastigheter från Ica Fastigheter. Affären omfattar drygt 150 000 kvadratmeter och fastighetsvärdet uppgår till cirka fem miljarder kronor.

Syftet med det samägda bolaget är att förvärva och äga Ica-butiker och andra kommersiella fastigheter i strategiska lägen där Ica är huvudsaklig hyresgäst. AMF kommer att tillträda sitt ägande i Delcore Fastigheter den 1 april 2023.

− Ica Fastigheters uppdrag är att säkra koncernens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser. Genom bildandet av Delcore Fastigheter skapar vi förutsättningar för Ica att behålla inflytandet på marknadsplatserna samtidigt som vi frigör kapital för att minska koncernens nettoskuld. Vi har mycket goda erfarenheter av samarbete i samägda bolag sedan tidigare och ser fram emot ett långt och givande samarbete med AMF, säger Anna Nyberg, vd, Ica Fastigheter.

Nettoeffekten av transaktionen på koncernens kassaflöde bedöms uppgå till cirka 3,8 miljarder i andra kvartalet 2023. Koncernens nettoskuld (exklusive Ica Banken och IFRS 16 leasingskulder) bedöms samtidigt minska med 3,8 miljarder. Inklusive IFRS leasingskulder minskar nettoskulden med 1,1 miljarder.

I och med transaktionen uppstår en reavinst på cirka 400 Mkr som kommer att redovisas som jämförelsestörande post i koncernens rörelseresultat för andra kvartalet 2023.

Ica Fastigheter har sedan tidigare det samägda bolaget Ancore Fastigheter tillsammans med tjänstepensionsbolaget Alecta samt Trecore Fastigheter tillsammans med Bonnier Fastigheter.

Så sent som i går kommunicerade Ica Fastigheter även en försäljning av två av sina lagerfastigheter till Catena. Även det i syfte att frigöra kapital.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078