23948sdkhjf

Regeringens drag – mer pengar till Konkurrensverket

Regeringen satsar ytterligare 12 miljoner kronor för att förstärka konkurrenstillsynen efter den senaste tidens prisutveckling.

– Inflationstakten är oroande hög, i synnerhet inom livsmedel. Ett ökat konkurrenstryck till följd av en effektiv konkurrens är en viktig faktor för att hålla tillbaka prisökningarna, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Vid en pressträff i Karlstad i dag presenterade hon de nya åtgärderna som kommer att ingå i regeringens vårbudget.

I första hand förstärks Konkurrensverkets budget med 10 miljoner kronor i år. En ordentlig höjning av myndighetens anslag som i år ligger på 175 miljoner kronor.

En del av resurstillskottet ska användas till ökade informationsinsatser om konkurrensreglerna och konkurrensens betydelse.

Regeringen kommer också att ge Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och prisutvecklingen i förhållande till kostnader inom branscher där bristande konkurrens kan tänkas vara en orsak till ökade priser, inte minst inom dagligvaruhandeln. För dessa uppdrag får myndigheterna 1 miljon kronor vardera under 2023.

Vid pressträffen sade finansministern också att Konkurrensverket ska få bättre verktyg för att agera mot bristande konkurrens.

– De har själva efterlyst det. Konkurrensverket kan i dag inte ingripa mot strukturella problem i en bransch, sade hon på pressträffen.

Hon tog också upp frågan om matprisutvecklingen i Sverige jämfört med kringliggande länder.

– Den svaga kronan kan inte vara den enda förklaringen till att matpriserna ökat mer här, sade hon.

Läs intervjun med Konkurrensverkets generaldirektör här.

Så här kommenterar Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell regeringens satsning:

– Vi välkomnar, som vi tidigare har sagt, att Konkurrensverket återigen granskar konkurrensen och prissättningen i hela livsmedelskedjan. Vi får nu analysera det här uppdraget närmare för att se vad det innebär mer i detalj, men det är bra att denna granskning omfattar alla led i livsmedelskedjan. Utöver detta nya uppdrag skulle vi önska att granskningen också skulle omfatta den kommunala tillståndsgivningen och tillsynen av livsmedelssektorn, som skiljer sig åt kraftigt i olika delar av landet och skapar ojämna konkurrensförutsättningar vad gäller både tolkningar och kostnader. Våra medlemsföretag har sammantaget ett butiksnät i hela landet och de mindre butikerna i glesbygd har det tuffast i den prispressade situationen. Det kommer att vara en utmaning inte minst för dem om det höga kostnadsläget kvarstår, säger hon i en skriftlig kommentar.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063