23948sdkhjf

Så vill Svensk Handel minska smör- och köttstölderna

Svensk Handels säkerhetsindex, som visar hur många butiker som utsatts för brott den senaste tiden, ökade till 47 procent under årets första kvartal. Nu vill Svensk Handel se krafttag mot smör- och köttstölder.

Den senaste tiden har stölder av särskilt stöldbegärliga varor som smör och kött blivit ett stort problem. Svensk Handel har tagit initiativ till samverkan med flera andra aktörer för att gemensamt ta krafttag mot ovan nämnda stölder. Målet för 2023 är att kommunerna runt om i Sverige ska utföra fler spårbarhetskontroller hos livsmedelsgrossister, butiker och restauranger. Med avsikt att göra stöldgods svårare att sälja vidare, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Den dystra trenden håller i sig för svenska handlare. Utöver tuffa ekonomiska tider blir svenska handlare allt mer brottsutsatta. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för det första kvartalet 2023

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar butikernas brottsutsatthet är 47 procent för det första kvartalet 2023, en ökning med tre procent jämfört med det fjärde kvartalet 2022. Nästan hälften av alla handlare har under den senaste tiden utsatts för någon form av brott.

Rapporten visar att det återigen är stöld och ringa stöld som är de vanligaste brotten i svenska butiker. Hela 39 procent av handlarna rapporterar att de utsatts för stölder. I 69 procent av de fallen har man inte polisanmält, vilket är en markant ökning jämfört med det fjärde kvartalet 2022.

– Att nästan sju av tio stölder inom handeln inte polisanmäls bör ses som ett underbetyg av Polisen. Handlare vet om att polisanmälningar väldigt sällan leder till att någon grips, och än mer sällan leder det till fällande dom. Det är hög tid att regeringen och ansvariga myndigheter tar frågan på allvar. Allt annat är att skicka fel signaler, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

Brottsligheten blir successivt en allt tyngre börda för handeln att bära. En stor del av denna börda handlar om så kallade mängdbrott. Svensk Handel har i flera års tid påpekat att det finns stora brister i hur Polismyndigheten hanterar dessa brott. Det bekräftades tidigare i år i en granskning av Riksrevisionen, som fastslår att den operativa förmågan att hantera mängdbrott är bristfällig.

– Det är givetvis positivt att Riksrevisionen drar samma slutsatser som vi när det kommer till mängdbrottsproblematiken. Vår förhoppning nu är att regeringen, som inte dragit sig för att påpeka behovet av att ta kampen mot brottsligheten på allvar, nu agerar på Riksrevisionens granskning. Vi står givetvis beredda att föra samtal för att lyfta handelns perspektiv, säger Nina Jelver.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079