23948sdkhjf

Ica fortsätter tappa – men ser förbättrad trend

Icagruppens totala omsättning ökade med 9,4 procent till 37 823 miljoner kronor under det andra kvartalet. Butiksförsäljningen ökade dock endast med 6,5 procent. Ica fortsätter att tappa marknadsandelar.

Utvecklingen förklaras främst av ökat antal kundbesök i alla butiksformat. Fortsatt hög inflation innebar att även snittköpen ökade, men det motverkades av en förhållandevis kraftig minskning av antal poster per kundbesök. I slutet av perioden var utvecklingen av antal poster per kundbesök dock svagt positiv, skriver Icagruppen i dagens delårsrapport.

Marknadstillväxten i kvartalet var enligt DVI-index 8,7 procent och tillväxten för Icabutikerna var således lägre än för marknaden som helhet.

Butikernas onlineförsäljning minskade i kvartalet med 10,1 procent jämfört med samma period 2022. Enligt Dagligvaruindex minskade onlinemarknaden för mat i Sverige under andra kvartalet med 2,5 procent. Här var tappet alltså större.

Ica Sveriges omsättning ökade med 6,9 procent till 26 666 miljoner kronor, men rörelsemarginalen sjönk till 3,5 procent (4,0) till följd av lägre volymer och fortsatta prisinvesteringar. Lönsamheten i Icabutikerna påverkas av fortsatt hög inflation och minskade volymer, vilket syntes i i att butikernas vinstdelning med Ica sjänk med 67 miljoner kronor.

– Lägre inflationstakt och fortsatt fokus på pris har präglat marknadsutvecklingen i kvartalet. Vi har arbetat vidare med våra prisinitiativ och ser en förbättrad volymtrend i koncernens dagligvaruverksamheter. Apotek Hjärtat hade ett rekordkvartal och även Rimi Baltics resultat förbättrades kraftigt. Sammantaget ökade koncernens resultat trots att Ica Sveriges utveckling var svagare än förra året, vilket delvis berodde på lägre vinstdelning från Icabutiker och visar att lönsamheten i butiksledet har gått ner. Koncernens operativa kassaflöde var starkt, säger koncern-vd:n Nina Jönsson i en kommentar.

Apotek Hjärtat noterade ett rekordkvartal; omsättningen ökade med 14 procent och rörelseresultatet steg med 57 Mkr.

Rimi Baltic förbättrade kraftigt sitt resultat och rörelsemarginalen steg med 1,5 procentenheter.

Icabankens resultat förbättrades och affärsvolymen fortsatte att växa, främst påverkad av högre marknadsräntor.

Ica Fastigheters resultat blev lägre, främst som konsekvens av genomförda avyttringar och bildandet av det nya samägda bolaget Delcore.

”Även om volym/mix-effekten i kvartalet är negativ för såväl Ica Sverige som Rimi Baltic så närmar vi oss sakta men säkert ett läge där vi har positiv volymutveckling igen. Det kommer såklart inte gratis utan kräver ett tydligt kundfokus och att vi går i mål med det omfattande förbättrings- och effektiviseringsarbete som pågår i alla våra verksamheter”, skriver Nina Jönsson i sin rapportkommentar.

Ica Sverige öppnade under kvartalet åtta butiker och stängde sju.

– Vi kan vara riktigt nöjda med att flertalet av de nyöppnade butikerna har fått en bra start med fin försäljningsutveckling, konstaterar Nina Jönsson.

ICAGRUPPEN ANDRA KVARTALET
2023 2022
Omsättning, mkr 37 823 34 578
Rörelseresultat, mkr 2 008 1 968
Rörelsemarginal, procent 4,3 4,4
Resultat före skatt, mkr 1 481 1 844
ICAGRUPPEN, PER BOLAG, MILJONER KRONOR
Omsättning Resultat
Ica Sverige 26 666 927
Rimi Baltic 5 307 264
Apotek Hjärtat 4 832 201
Icabanken 691 90
Ica Fastigheter 691 117
Övriga segment 341 -103

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.25