23948sdkhjf

SCB: Dagligvaruhandelns marginaler har halverats

Lönsamheten i livsmedelsbutikenar har halverats, från 3,7 procent i marginal under första halvåret 2022, till 1,7 procent under första halvåret i år, visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB

Det bekräftar de utmaningar som många livsmedelsbutiker nu står inför och motsäger en stor del av den samhällsdebatt som pågått kring matpriser och dagligvaruhandeln det senaste året.

Enligt en kvartalsrapport från SCB minskade rörelsemarginalen i livsmedelsbranschen som helhet från 6,2 procent under första halvåret 2022 till 5,8 procent under motsvarande period i år. Och det är framför allt inom dagligvaruhandelns butiker som lönsamheten försvagats, från 3,7 procent till 1,7 procent. Men även i partihandeln och hos grossist, minskade lönsamheten, från 4,9 procent till 4,1 procent. Livsmedelsindustrin såg en marginell marginalökning, medan det inom jordbruk, jakt och fiske var en tydligare ökning.

– SCB:s siffror bekräftar det dagligvaruhandeln har sagt hela tiden, och motsäger det många politiker och opinionsbildare hävdat att dagligvaruhandeln passat på att höja priserna mer än nödvändigt och skott sig på inflationen. Det är tvärtom, dagligvaruhandelns butiker verkar på en konkurrensutsatt marknad och har inte kunnat öka priserna i samma utsträckning som de själva fått kostnadsökningar. Det har därmed i själva verket motverkat ännu högre prisökningar och inflation, säger Karin Brynell, vd för Svensk Dagligvaruhandel, i en kommentar.

Enligt branschorganisationens Dagligvaruhandelsindex är det senaste årets försäljningsökning i dagligvaruhandeln helt driven av inflationen. Nu i augusti steg försäljningen i dagligvaruhandeln med 6,4 procent, räknar man bort livsmedelsinflationen på 9,2 procent blir den prisjusterade försäljningsutvecklingen -2,8 procent.

– Vi fortsätter se minskande volymer i dagligvaruhandeln när en mycket priskänslig konsument köper färre eller billigare varor. Utöver det har butikerna fått kraftigt ökande kostnader för personal, lokal, energi, säkerhet, stöld, svinn med mera. Detta påverkar butikens marginaler negativt och skapar en stor press framåt, avslutar Karin Brynell.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062