23948sdkhjf

Stark december – dagligvaruhandelns volymer ökade igen

Efter en svag november vände dagligvaruhandelns volymer åter upp i december.

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 6,1 procent under december 2023, jämfört med samma månad 2022, enligt dagens Dagligvaruindex.

Prisökningen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under december till 5,3 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Det gör att den prisjusterade försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln kan uppskattas till 0,8 procent.

– Den prisjusterade försäljningen i dagligvaruhandeln var positiv i december. Detta är i sig goda nyheter, men det ekonomiska läget är fortfarande tufft för många hushåll. Dagligvaruhandeln möter nu, i kombination med de ökade kostnaderna, konsumenter med minskad köpkraft, vilket påverkar redan låga marginaler negativt, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel i en kommentar.

Det är forftarande butiksförsäljningen som driver utvecklingen.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i december till 6,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln minskade under månaden med 1,6 procent. Hemleverans minskade med 1,5 procent och upphämtning i butik minskade med 1,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i december till 4,0 procent.

– I december drevs dagligvaruhandelns tillväxt fortsatt av den fysiska butiksförsäljningen. Samma trend gäller även för det fjärde kvartalet och har varit genomgående under hela året, avslutar Karin Brynell.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets fjärde kvartal uppgick till 6,0 procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen ökade med 6,2 procent i fysisk butik och med 1,9 procent i e-handeln. Det fjärde kvartalet var alltså det enda kvartalet med en positiv e-handelstillväxt under 2023.

Kalendereffekten beräknas till -0,4 procent för december och till -0,2 procent för det fjärde kvartalet. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 6,6 procent under december månad och till 6,1 procent under det fjärde kvartalet. Justerat för både prisökning och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under december månad till 1,3 procent.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.157