23948sdkhjf

Tre av fyra tillträdesförbud överträddes – ”Det är ett lotteri”

Lagen om tillträdesförbud till butik ger inte handlarna det skydd som utlovats. – Det är ett lotteri. Så här kan det inte fungera i en rättsstat, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

rots att mer än tre år gått sedan lagen om tillträdesförbud infördes gör domstolarna fortsatt helt olika tolkningar, visar en omfattande analys som Svensk Handel gjort.

Grundtanken med lagen är att bidra till att butiker ska vara en fredad zon från brott och att de anställdas arbetsmiljö ska bli tryggare. Efter mer än tre år med lagen kan Svensk Handel konstatera att så inte blivit fallet.

Totalt inkom 483 ansökningar om tillträdesförbud under 2023. Av dessa meddelades tillträdesförbud i 234 fall, alltså i 48 procent av fallen. Under året noterades stora variationer i landet när det kommer till ansökningsgrad. På vissa orter används lagstiftningen flitigt, på andra orter inte alls.

Särskilt anmärkningsvärt är att landets åklagarkammare gör olika bedömning om vad som krävs för att ett tillträdesförbud ska dömas ut, skriver Svensk Handel i ett pressmeddelande.

På vissa håll beviljas majoriteten av ansökningarna, medan en ansökan i Malmö eller Eskilstuna leder till avslag.

– Lagen om tillträdesförbud till butik måste bli effektivare för alla de handlare som vill säkerställa tryggheten för personal och besökande kunder. De stora skillnader som kan noteras runt om i landet kan inte förklaras på annat sätt än att våra åklagarkammare fortsätter tolka lagen olika. Det rättsliga lotteriet måste upphöra, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel.

En handlare som gör en ansökan har enligt lag rätt till att få beslutet skriftligt, där också skälen till beslutet ska anges. Under 2023 saknade 95,4 procent av alla ställningstaganden från åklagarkammarna motivering.

– Åklagarmyndigheten blir svaret skyldig till varför de i allt högre utsträckning frångår existerande lagrum och väljer att inte motivera de beslut som tas. Handlare runt om i landet förtjänar tydliga besked kring varför ett visst beslut fattas, för att de på så vis ska kunna dra lärdom och veta vad som gäller. Det är uppenbart att så inte sker i dag, säger Nina Jelver.

Under 2023 inkom 174 anmälningar om överträdelse av tillträdesförbud. Ställt mot antalet beviljade tillträdesförbud har så mycket som tre av fyra meddelade tillträdesförbud överträtts.

Tillträdesförbud 2023 i siffror

483 ansökningar (48 procent beviljade ansökningar)

Norrköping och Karlstad beviljade 100, respektive 95 procent av alla ansökningar

Malmö och Eskilstuna beviljade inte ett enda tillträdesförbud under 2023 (nio, respektive fem ansökningar)

Den genomsnittliga ansökningstiden för tillträdesförbud till butik var 26 dagar. Under lagens första år var siffran 13 dagar

74 procent av de meddelade tillträdesförbuden överträddes under 2023

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094