23948sdkhjf

Kf Göta minskar förlusterna

Nettoomsättningen i Kf Götas 48(49) Coop-butiker uppgick 2018 till 1 833 miljoner kronor (1 839). På jämförbara butiker var ökningen 1,4 % jämfört med föregående år. Det skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Efter en försäljningsmässigt bra start som höll i sig de första två tertialen på året så blev det ett trögt sista tertial. Under 2018 har föreningen ställt om ytterligare 16 butiker enligt Coops nya butikskoncept, resterande 19 butiker ställs om våren 2019.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-37,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till  -5,3 miljoner kronor (-45,1).

Förbättringen jämfört med föregående år beror främst på bättre resultat i butiksdriften och lägre kostnader över lag.

Kraftsamling Göta, en tvåårig vändningsplan, med syftet att effektivisera hela verksamheten och vända de stora underskotten startade tidigt i januari 2017 och har genomsyrat hela verksamheten och organisationen med målmedvetet arbete under två år.

Fyra övergripande fokusområden som utgått från tydliga nyckeltal inom respektive område. Det har innefattat produktivitet i butik, matsvinn, försäljningsmarginal samt översyn av kostnader och organisation.

Inom respektive område har många aktiviteter identifierats och åtgärdats. Den årliga identifierade resultatförbättringen uppgår till mer än 60 miljoner kronor varav 42 återfanns som resultatförbättring för 2017.

Arbetet har fortsatt under 2018 för att nå hela resultatförbättringspotentialen. När nu 2018 summeras konstateras att det operativa resultatet har förbättrats med 64,4 Mkr.

I kraftsamlingen mot en lönsam förening och konsolidering av verksamheten fattades under året beslut om nedläggning av en butik, Mörbylånga, vilket skedde under våren 2018.

Efter en våg av rån och inbrott i butiken i Norrliden Kalmar, beslutades att införa helt kontantfri handel. Den första i föreningen.

Två nya Coopföretag(franchise) har tillkommit under året i Växjö, Coop Södra Ringvägen och Stora Coop Norremark, medan Coop Ankarsrum har återgått till föreningsdrift. Det innebär att vid årsskifte är det 10 (9) av föreningens butiker som drivs av Coopföretagare.

Medarbetarna i föreningen har återigen gjort ett fantastiskt arbete under året där alla kraftsamlats och motiverats av den kraftiga resultatförbättringen. Åtgärder som varit helt nödvändiga att genomföra, säger Jerry Svennerlind, vd för Kf Göta.

Kf Göta planerar en fusion med föreningen Coop Oskarshamn som också presenterar sina siffror i dag. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078