23948sdkhjf

”Frustrationen växer kring livsmedelskontrollen”

Karin Brynell, vd för för Svensk Dagligvaruhandel, i en krönika om hopp som släckts och förspilld tid.

Vi var många i livsmedelssektorn som var glada i början av 2017 när riksdagens partier var överens om livsmedelsstrategins mål. När regeringen sedan presenterade handlingsplanen var det flera skrivningar som bidrog till känslan av ”äntligen”. För dagligvaruhandeln var skrivningen om att det krävdes utveckling av livsmedelskontrollen en sådan.

När regeringen strax därefter gav Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram en ny riskklassificeringsmodell för livsmedelskontrollen blev dagligvaruhandeln riktigt hoppfull. Nu skulle det äntligen vidtas åtgärder mot den bristande likvärdigheten och riskvärderingen som präglat livsmedelskontrollen under en så lång tid. De brister som branschen bevittnat och som Riksrevisionen och Statskontoret påtalat i sina analyser.

Dessvärre, har hoppfullhet nu gått över till frustration. Vid ett möte med Livsmedelsverket i oktober fick vi veta att arbetet med att implementera en ny riskklassificeringsmodell skjuts fram till 2024, från ursprungliga 2021. Den modell som myndigheten skickade ut på remiss sommaren 2018 har reviderats och ett nästintill helt nytt förslag ska presenteras och remitteras.

Kort och gott, känns det som att vi börjar om på ruta ett och att all den tid som Svensk Dagligvaruhandel och medlemsföretagens representanter lagt ned på att ge inspel och delta i workshops med Livsmedelverket varit förgäves.

Det känns helt orimligt att det ska ta sju år för en myndighet att ta fram en ny riskklassificeringsmodell. Det kan såklart ursäktas med att det är flera aktörer som myndigheten behöver lyssna på, men ändå sju år!

Det handlar såklart inte om kritik mot enskilda handläggare, de gör så gott de kan utifrån givna förutsättningar. Snarare handlar det kanske om myndighetens arbetsprocesser och bristande uppföljning av hur leverans sker mot de uppsatta regeringsuppdragen.

Nu går vi snart in i det tredje året med en livsmedelsstrategi i vilken det tydligt framgått att företagarperspektivet, främjandet samt regelförenklingar och administrativa lättnader för företag ska prioriteras. Samtidigt håller en av de livsmedelsansvariga myndigheterna på att tappa kontrollen över ett för livsmedelsbranschen viktigt utvecklingsområde.

Jag får det inte att gå ihop.

Artikeln är en del av vårt tema Chefen har ordet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094