23948sdkhjf

Easyfills omsättning minskar – men uppåt för hyllsystemen

Spotlight-listade Easyfill hade en omsättning på 28,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2020, en minskning med cirka 6 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Hela omsättningsminskningen under kvartalet ligger hos Enjoy Sales, skriver Easyfill.

"Detta var dock väntat då Q1 2019 var ett exceptionellt bra kvartal för Enjoy Sales samtidigt som utleverans av nya kylar till restaurang och hotell föll kraftigt från och med mars månad på grund av utbrottet av covid-19", står det i rapporten.

Affärsområdet Easyfill Hyllsystem ökade omsättningen med 45 procent.

Ebitda-resultatet för koncernen under perioden minskade till -1,2 miljoner kronor, mot -0,1 miljoner samma period året innan. Nettoresultatet blev -3,7 miljoner kronor (-2,4).

"Effekterna av covid-19 har varit påtagliga, för att begränsa härjningarna har samtlig berörd personal i Easyfill och Enjoy korttidspermitterats i olika grad enligt det nya regelverket. Resekostnader har minskat drastiskt efter mässan i Düsseldorf. Totalt sett har detta haft en positiv påverkan på resultatet från och med mars. Nya banklån söks enligt det nya regelverket", skriver Easyfill.

Kunders avvaktan med investeringar på grund av pandemin påverkar Easyfills orderingång och var väntat, heter det.

"Bolaget för långtgående diskussioner med ett antal tillverkare av kyldiskar som har för avsikt att installera framförallt Turnloader direkt på deras fabriker runt om i Europa. Bolaget ser denna kundkategori som en av de viktigaste på sikt", skriver Easyfill.

Vad gäller framtidsutsikter är dessa svåra att bedöma.

För affärsområdet Easyfill noteras att bolagets primära kundgrupp, livsmedelsbutikskedjorna, går bättre än någonsin.

Dotterbolaget Ebeco har en budget för andra kvartalet med en omsättningsökning på cirka 25 procent, vilket inte kommer att uppnås på grund av pandemin. Just nu tyder allt på att Ebeco kan bibehålla samma omsättning andra kvartalet som 2019, står det i rapporten.

För Enjoy Sales, som drabbades omedelbart av pandemin, har beställningarna kommit tillbaka och i april omsatte bolaget cirka 3 miljoner kronor. Det är klart lägre än budget men väsentligt mycket bättre än bolagets ledning befarade, heter det.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.234