23948sdkhjf

Logistikkostnader tynger Pricers första kvartal

Pricers första kvartal har inneburit en fortsatt hög aktivitet sett till såväl mottagande av nya order som utleveranser av orderstocken. Bruttomarginalen tyngdes dock av högre komponent- och logistikkostnader.

Det skriver Pricers vd Helena Holmgren i rapporten för det första kvartalet.

"Första kvartalet har historiskt haft en säsongsvariation åt det lugnare hållet, men i år har utleveranserna nått nya höjder både avseende volym och värde", skriver hon.

Omsättningen ökade 74 procent jämfört med motsvarande period föregående år. De stora pågående kundprojekten i USA, Kanada, Norge och Nederländerna som bolaget tidigare rapporterat om har fortsatt planenligt i kvartalet.

Orderingången steg till 443 MSEK (371), vilket är högre än något tidigare års första kvartal och i nivå med tredje och fjärde kvartalen 2020.

"Det är glädjande att notera att orderingången är fördelad över ett stort antal kunder med bred geografisk spridning vilket ger en god indikation om en underliggande marknadstillväxt av små- och medelstora kundprojekt", skriver Helena Holmgren.

Bruttomarginalen sjönk däremot till 23,9 procent (31,4), något pressad av höga komponent- och logistikkostnader. I övrigt är bruttomarginalen ett resultat av produkt- och kontraktsmixen som fakturerats i kvartalet.

"Vi fortsätter investera i en utökad marknadsnärvaro som lägger grunden till en närmare dialog med våra kunder och ett breddat tjänsteerbjudande, vilket i kombination med en fortsatt hög innovationstakt inom produktutveckling ökar de fasta rörelsekostnaderna", skriver Helena Holmgren.

Pricer har tidigare beskrivit en tuff situation vad gäller logistiken, där avsaknaden av flygtrafik resulterat i kraftigt ökade fraktkostnader både avseende flyg- och sjötransporter. I tillägg råder för närvarande en global brist på ett antal standardkomponenter såsom displayer, halvledare och kristaller.

"Pricer arbetar med långa prognoser mot leverantörsledet vilket har underlättat upprätthållandet av en god produktionstakt. Att komponentbristen och logistikutmaningarna sammanfaller med en kraftigt ökad efterfrågan på ESL-marknaden resulterar dock i en ökad kostnadsbild och längre ledtider", skriver bolaget.

Orderstocken ökade under kvartalet till följd av längre ledtider än normalt och uppgick vid utgången av mars till 550 miljoner kronor.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.079