23948sdkhjf

Dagligvaruhandeln fortsatt viktig för ekoproducenter

Men egen e-handel och rekoringar växer snabbt.

Butiker kommer även i fortsättningen att vara den viktigaste försäljningskanalen, men e-handeln har ökat kraftigt under coronapandemin, och kommer att fortsätta öka.

Det bedömar de livsmedelsföretag med ekologiska och Kravmärkta produkter i sitt sortiment som svarat på Kantar Sifo-undersökningen ”Ekologiska producentbarometern” som genomförts för andra året i rad på uppdrag av Krav och Organic Sweden.

Precis som i fjol anser hälften av de intervjuade företagen att dagligvaruhandeln inklusive Systembolaget är och fortsättningsvis kommer vara den viktigaste försäljningskanalen för deras ekologiska produkter.

Men deras egna e-handel har ökat kraftigt från 13 procent 2020 till 25 procent 2021. Det är 12 procent av företagen som tror att det är via digital handel de huvudsakligen kommer att sälja sina produkter om 5–10 år.

– Jag tror absolut att den digitala handeln av livsmedel kommer att öka. Vi startade själva en webbshop i våras. Den digitala trenden går över alla områden, men när det gäller livsmedel har coronapandemin skyndat på utvecklingen. Många tycker nog att det är bekvämt och kommer att fortsätta handla digitalt även när pandemin är över, men jag hoppas och tror att butikerna också ska finnas kvar i framtiden, säger Thomas Björklund, vd på Kravcertifierade Warbro Kvarn, som i dag säljer mest till grossister och direkt till bagerier.

Företagens framtidstro är övervägande positiv, och ju större andel av omsättningen som består av ekologiska och Kravmärkta varor, desto bättre lönsamhet och mer positiv syn har de på framtiden. Sju av tio företag (68 procent) uppger att deras lönsamhet i det ekologiska sortimentet är mycket eller ganska bra. Dessutom ser mer än hälften av företagen (60 procent) en stor nytta med att vara certifierade enligt Kravs regler eller EU:s ekologiska regelverk.

Hälften av företagen tror att efterfråga på lokal- och närproducerat kommeratt öka de närmaste fem åren. 28 procent sålde nu huvudsakligen sina varor genom direktförsäljning i gårdsbutiker och reko-ringar jämfört med 10 procent förra året.

De viktigaste insikterna från årets rapport:

  • Liksom 2020 visar undersökningen att ju större andel ekologiska livsmedel relativt sin omsättning, desto bättre lönsamhet och mer positiv syn på framtiden har företagen.

  • Tron på en ökad digital försäljning samt en stor andel direktförsäljning är starkare jämfört med förra årets undersökning. Skillnaden kan dock delvis bero på vilka företag som intervjuats.

  • En majoritet av företagen (68 procent) uppger att lönsamheten för det ekologiska sortimentet är mycket eller ganska bra.

  • De tre mervärden som företagen tror kommer vara mest efterfrågade av deras konsumenter de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat (49 procent), ekologiskt (23 procent) samt miljövänligt och hållbart (22 procent).

  • De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska livsmedel är pris och lönsamhet (31 procent), tillgång på ingrediens och råvara (22 procent), samt kunskapsbrist hos konsument (19 procent).

  • Fler företag har uppmärksammat och deltagit i kampanjen EKO-september jämfört med föregående undersökning.

  • Coronakrisen har haft en tydlig påverkan. Drygt fyra av tio ser en negativ påverkan samtidigt som knappt tre av tio ser en positiv påverkan på försäljningen.

  • Nästan tre av fyra företag tror på en ökad exportmarknad.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079