23948sdkhjf

Efter skandalen: Scandi Standards resultat otillfredsställande

Scandi Standard har haft ett kvartal fyllt av motgångar.

Det andra kvartalet 2021 var otillfredsställande ur ett lönsamhetsperspektiv för Scandi Standard och det finansiella resultatet levde inte upp till företagets potential. Det framgår av företagets senaste rapport.

Rörelseresultatet under kvartalet minskade med 28 procent till 75 miljoner kronor (105) vilket var 10 procent under analytikerna i Infronts sammanställning. Nettoomsättningen uppgick till 2 564 miljoner kronor (2 448).

Bland annat har den uppmärksammade händelsen med skållade kycklingar på Kronfågels produktionsanläggning bidragit till det försämrade resultatet. Enligt Scandi Standard minskade ready-to-cook-segmentet med ungefär 7 procent i juni som ett resultat av mediebevakningen. De brister som då belystes ska nu vara åtgärdade. enligt Scandi Standard.

– Avvikelserna från bolagets standarder är ett misslyckande som vi tar på största allvar. Efter en gedigen översyn av avvikelserna känner jag mig trygg i att vi inte har äventyrat konsumenternas hälsa eller säkerhet. Det har inte heller noterats någon ökning i reklamationer under perioden, skriver Otto Drakenberg, tf vd och koncernchef, i rapporten.

Problemen i den svenska anläggningen är inte det enda som tynger resultatet. Den danska ready-to-cook-delen rapporterade ett negativt rörelseresultat om -35 miljoner kronor (-23) vilket till stor del uppges bero på ökade kostnader för inköp av fåglar och utförsäljning till låga exportpriser.

Den pågående covid-19-pandemin har även den påverkat resultatet negativt. På Irland har ett ökande antal sjukdomsfall under augusti lett till betydande produktionsstörningar. Även värmeböljan i Sverige under juli bidrog till en lägre produktionskapacitet vilket ledde till en minskad försäljning med 12 procent inom ready-to-cook-segmentet.

– Det finansiella resultatet i kvartalet lever inte upp till potentialen, och har påverkats negativt av ett antal organisatoriska och ledarskapsmässiga tillkortakommanden. Dessa är vi nu i full färd med att åtgärda, och jag är övertygad om att Scandi Standard därefter fullt ut kan dra fördel av möjligheterna på våra marknader och kunna leverera betydande tillväxt- och lönsamhetsförbättringar, skriver Otto Drakenberg.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094