23948sdkhjf

Cloetta: Lägre resultat än väntat – förbereder prishöjningar

Är redo att motverka ökade råvarukostnader under 2022.

Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett justerat rörelseresultat på 157 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Ett genomsnitt av tre analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 186 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.662 miljoner kronor, vilket kan jämföras med snittprognosen på 1.616 miljoner kronor.

Det rapporterade rörelseresultatet blev 157 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 185 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 158 miljoner kronor, jämfört med väntade 172 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt landade på 147 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 135 miljoner kronor. Den effektiva skattesatsen för kvartalet minskade till 7,0 procent och påverkades positivt av flera faktorer.

Cloetta uppger att bolaget under första kvartalet tillkännagav, och påbörjade förhandling om, prishöjningar som ett svar på den betydligt högre kostnadsinflationen, vilka förväntas få gradvis effekt från och med början av 2022.

Det uppger Cloettas vd Henri de Sauvage-Nolting i bokslutsrapporten för 2021.

"Historiskt sett har vi lyckats kompensera för motvind från råvaror och valuta genom prisökningar och vi räknar med att kunna göra det även inom helåret 2022", skriver Cloetta-chefen.

Han uppger att bolaget står fast vid sitt mål att växa Cloetta organiskt, i linje med eller bättre än marknaden.

"Med utgångspunkt i framgången med VIP+-programmet för att minska indirekta kostnader, har vi lanserat ett Net Revenue Management-program för att driva ytterligare effektivitet inom nya områden som prissättning och marknadsaktiviteter", skriver Cloetta-chefen.

Koncernens försäljning steg i fjärde kvartalet till 1,66 miljarder kronor, vilket var 3 procent högre än analytikers förväntan enligt Infront.

"Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 9,3 procent, som ett resultat av framgångsrik marknadsföring och nära samarbete med våra kunder. Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 32,4 procent under kvartalet, fortsatt drivet av våra initiativ för att stärka konsumenternas förtroende, höja värdet på erbjudandet och öka aktiviteten bland konsumenterna", skriver Cloetta-chefen.

Den totala Lösviktsaffären nådde nästan break-even på helårsbasis, att jämföra med ett negativt rörelseresultat på cirka 150 miljoner kronor under det pandemidrabbade helåret 2020, framhåller han.

"Under de senaste två åren har vi framgångsrikt lyckats driva vår verksamhet utan större påverkan från olika globala leveransutmaningar, och vi är också på väg att mildra den nuvarande motvinden relaterad till ökade insatskostnader under 2022. Trots att covid-19-relaterade restriktioner återigen implementerades på de flesta av våra marknader i slutet av kvartalet är vi övertygade om att vi även fortsättningsvis kommer kunna hantera rådande marknadsförutsättningar", skriver Henri de Sauvage-Nolting.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.547