23948sdkhjf

”Vi ska vara lokala världsmästare”

Tommy Ohlström i en krönika om hur Coop och KF ska stärka sin position – och därmed medlemsnyttan.

Det talas ofta om vikten av lokal förankring för att kunna bygga lojalitet för de butiker som finns på en ort. Det är en fråga där vi inom kooperationen kanske har ett extra stort ansvar, med tanke på att medlemsnytta och att arbeta tillsammans är själva grunden för hela vår existens.

Här kan vi hitta styrka i vår kooperativa modell, där vi till exempel har ägarombud som är medlemmarnas röst direkt in i verksamheten. Ett lokalt engagemang skapar framgång och delaktighet. Att våra medlemmar äger Coop är det som verkligen gör oss unika.

Framgångsrika butiker är sådana som verkligen fokuserar på medlemsnyttan och har tagit en aktiv roll i det lokala samhällsbygget. Det handlar om stöd till lokala idrottsklubbar, gemensamma insatser för utveckling av det lokala näringslivet, projekt för att öka medlemmars och kunders kunskap om hälsosam mat, samarbete kring lokalt producerade råvaror, samverkan med skolor och förskolor för att öka kunskap och få fler barn att äta mer frukt och grönt med mera. Vår ambition är att vi ska vara lokala världsmästare helt enkelt.

Men det handlar också om att orka och kunna finnas kvar på orter där det mesta av all övrig service redan har flyttat ut. Vi har exempel på butiker där ägarombuden har samlat traktens medlemmar och förklarat vikten av att man faktiskt handlar i butiken, om man vill att den ska leva kvar. På så sätt har man lyckats hålla verksamheten igång och kunnat fortsätta erbjuda alla kunder på orten ett lokalt alternativ samtidigt som man också garanterar att den vinst som görs direkt går tillbaka till medlemmarna och inte hamnar i någon annans ficka.

Men det handlar inte bara om att man handlar utan även om vad man handlar. Gör medlemmar och övriga kunder bra miljöval direkt i affären, så ökar möjligheten att butiken kan satsa på att ytterligare öka den typen av varor. Det är medlemspåverkan och medlemsnytta i sin mest direkta form.

Dagens fokus på ny teknik, delningsekonomi och förändrade krav från kunderna är inte bara en utmaning utan det skapar också möjligheter för Coop och KF att ytterligare stärka sin position. De möjligheterna tar vi genom skapandet av innovationsplattformar, fokus på hållbarhet och möjligheterna att öka delaktighet genom olika former av tekniska lösningar. Allt för att ytterligare stärka medlemsnyttan och för att bli ett ännu starkare alternativ på den lokala marknaden. Konkurrensfördelen i att vara ett medlemsägt företag är stor.

Medlemsnytta och lokalt engagemang har varit den röda tråden genom hela KF:s 120-åriga historia. Det kommer den att vara de kommande 120 åren också. Vi ska fortsätta vara bra för alla konsumenter – men vi vill framför allt vara bäst för våra medlemmar.

Tommy Ohlström, ordförande Kooperativa förbundet (KF)

Artikeln är en del av vårt tema Chefen har ordet.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078