23948sdkhjf

Arbetsmiljöverket inspekterar smittrisker inför semestertider

Handels har upprepade gånger påtalat att oron är stor bland butiksanställda för att smittas av covid-19 eftersom alla butiker inte lever upp till de rekommenderade restriktionerna. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera hur bland annat butiker och apotek sköter sig.

Närmare 300 inspektioner planeras med särskild inriktning mot smittrisker för ordningspersonal, väktare och städpersonal samt i butiker och apotek.

Semestertider kan innebära ökad exponering för smitta för vissa arbetstagare. Det handlar bland annat om ett ökat antal kunder i mindre butiker under sommaren.

– Det finns en oro bland arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. I en pandemi som covid-19 är kunskapsläget i ständig förändring och då är det viktigt att jobba systematiskt med att identifiera smittrisker och förbättra arbetsmiljön, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket.

Eftersom det fortfarande råder allmän smittspridning i Sverige sker inspektionerna i första hand över telefon. Under inspektionerna kommer handlingar ibland att begäras in som dokumenterar det förebyggande arbete som görs för att minska smittrisker.

Inför inspektionerna leverar Arbetsmiljöverket följande fem tips till arbetsgivarna:

  • Samverka med skyddsombud och personal. För att samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare ska fungerar väl behövs tydliga rutiner kring samverkan och hur det förebyggande arbetet ska gå till i praktiken.
  • Riskbedöm arbetsmiljön regelbundet. Det finns bra stöd för arbetsgivare inför en riskbedömning på exempelvis prevent.se eller av.se
  • Vidta åtgärder för att minimera riskerna. Efter riskbedömning ska åtgärder vidtas för att minimera risken för att personalen ska bli smittad, sjuk, eller dö av jobbet.
  • Följ upp åtgärderna. Åtgärderna måste följas upp så att de får avsedd effekt.
  • Använd det stöd som finns för ert arbetsmiljöarbete. På prevent.se och suntarbetsliv.se finns checklistor, företagshälsovården har en gedigen erfarenhet som arbetsgivaren kan ta del av och som arbetsgivare finns respektive branschorganisation för råd och stöd.

Artikeln är en del av vårt tema Coronaviruset.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.109