23948sdkhjf

”Övertro på certifiering hos Axfood”

Hans Agné, vd på Svenska Köttföretagen, skriver i en replik till Axfoods hållbarhetschef om vilka åtgärder branschen vill se i förbättringsarbetet.

Åsa Domeij skrev nyligen i en krönika i Fri Köpenskap att för att behålla det förtroende som konsumenterna har för svensk nötköttsproduktion är det viktigt att brister i kontrollen av djurskyddstillsyn täpps till. Hon menar att det behövs en privat djurskyddscertifiering i Sverige och lyfter samtidigt fram systemet för importerat kött som ett gott exempel.

Jag vill först vara tydlig. Sverige har världens starkaste djurskyddslagstiftning och det ska inte råda någon tvekan om att det är den som gäller som rättesnöre för vår bransch. Trots en högre nivå och administration har näringen gång på gång accepterat det omfattande kontrollsystemet. Det har varit garantin för att vi i Sverige är bättre och vill mer, och ett viktigt kontrakt mot konsument där förtroendet kan garanteras.

Det finns i dag cirka 13 000 gårdar som har nötdjur. Det som idag redan sker är att:

  • alla djur som ankommer till ett slakteri genomgår en djurskyddsbesiktning av såväl slakteriets personal som av Livsmedelsverket.
  • certifieringssystem finns idag på 3 000 mjölkgårdar.
  • på de större nötköttsgårdarna sker veterinärkontroller var femte till åttonde vecka.

Utöver detta gör Länsstyrelserna sina kontroller.

Men som i alla branscher finns en svans där det finns problem. Vi delar därför fullt ut Åsa Domejis syn på att det är viktigt med ett ständigt förbättringsarbete.

Det vi vill se från branschens sida är;

  • ökat samarbete mellan offentlig kontroll och privat tillsyn. Vi behöver hjälpas åt för att kunna jobba bredare och få en mer tillförlitlig tillsyn.
  • ökad transparens kring resultat av kontroller särskilt i ärenden som handlar om brister i djurskyddet. I dag blir de mest allvarliga avvikelserna vid kontroller sekretessbelagda vilket innebär att branschen inte får kännedom om företag eller individer som har de mest allvarliga bristerna.
  • utveckla nuvarande kontrollsystemet från att leta enskilda avvikelser till att identifiera systemfel.
  • ökat samarbete mellan veterinärer och rådgivare på gårdar där det finns en problembild för att snabbt kunna vidta åtgärder.

Vi ser att det finns en övertro på certifiering hos Axfood. En certifiering är vare sig universallösningen för att höja nivån på djurskyddet eller garantin för att oegentligheter inte förekommer, vilket vi inte minst sett i mediernas rapportering.

Vi från branschen står upp för och vill försvara det svenska djurskyddet och hoppas att vi får övriga aktörer från såväl handeln till den offentliga kontrollen med oss.

Hans Agné, vd Svenska Köttföretagen

Artikeln är en del av vårt tema Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.551